Isa ibn Maryam

Idag tror majoriteten av världens muslimer att Isa ibn Maryam (frid vare med honom), Guds sändebud till Israels folk (Koranen […]


Imamen om Twitter-kampanjen

Dagens Opinion 12/9 2020 Svenska muslimer brukar ligga lågt på Twitter, även när exemplar av koranen förstörs och ideologin sågas. […]


Muslimskt Teologiskt Forum

Under augusti 2020 diskuterade ett flertal medlemmar i Islams Ahmadiyya församling sin tro på forumet ”Muslimskt Teologiskt Forum” på Facebook […]


Islams Ahmadiyya församling – tro och lära

Bland muslimer i allmänhet finns en mycket vag uppfattning om Islam Ahmadiyya församlings tro och lära. På denna sida publiceras ett utdrag av av församlingens grundare Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) som klargör våra mest centrala trossatser.


Debatt med imam

I april inträffade en debatt mellan mig och imam Salahuddin Barakat från Malmö på Facebook. För att klargöra bägges ståndpunkter […]


Döden #COVID-19

Varje dag läser vi om hur dödstalen stiger i olika länder på grund av coronaviruset. Ett fenomen som för oss […]


Renhet är en del av tron. #COVID19

I en väl etablerad Hadith i Sahih Muslim betonade Islams grundare profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) […]


Förstärker bilden av religionskrig

Expressen Debatt 2020-01-17 REPLIK. Förföljelsen av kristna i stora delar av världen är något som människovänner av alla religioner och ideologier […]


Religion i media

ABF Stockholm 7 november 2019 I en rad samtal anordnade på ABF Stockholm har Islams Ahmadiyya församling uppmärksammat frågor kring […]


Vi berättar om islam

Eskilstuna Kuriren 2/9 2019 DEBATT Förra veckan besökte jag och medlemmar av min församling Islam Ahmadiyya den vackra staden Eskilstuna. Syftet […]


Rimligt att Jesus reste österut

Dagen 5/7 2019 Slutreplik Min rekonstruktion av händelserna kring korsfästelsen visar på en rimlig och naturlig utgång. Som bemötande hoppades jag […]


Jesus överlevde korset

Dagen 16/5 2019 Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod? Nyligen inträffade påsken, då man firar […]