Busch, din omtanke för muslimer är missriktad

Busch, din omtanke för muslimer är missriktad

Aftonbladet debatt 1 juli 2024

REPLIK. Bästa Ebba Busch, vår vice statsminister.

Det viktigt att du säkerställer att alla i Sverige ska vara lika inför lagen. Du har ett ansvar att alla människor, oavsett bakgrund, ska känna sig trygga och välkomna i Sverige.

Under senare tid har du flera gånger påpekat farorna med att ”totalitära” former av islam ska slå rot och hota det svenska samhällets sammanhållning och värderingar. Du menar också att dessa krafter inskränker friheten för andra muslimer som bor i landet.

Denna omtanke må vara välmenad, men jag menar att den är fel och missriktad. 

Du verkar lyssna till vad vissa få islamkritiska aktivister har att säga, men bortser från hur majoriteten muslimer idag upplever sin situation. 

Du redovisar heller ingen statistik för hur många muslimer det är i dag som vill inskränka sina trosfränders religionsfrihet. 

I dag råder stor rädsla för islam i samhället, och dina uttalanden spär på denna rädsla. Islamofobi är en del av mångas vardag.

Begreppet islamist har du också använt mycket slarvigt. I många länder används ordet ”sionister” på liknande sätt för att avhumanisera och polarisera gentemot människor av annan uppfattning. Det är farligt.

På grund av hur du och andra makthavare uttrycker sig slarvigt om islam och muslimer, upplever vi hur vår religionsfrihet inskränks. Dina kollegor i politiken talar nu öppet om förbud av slöjor, moskéer och muslimska symboler i offentligheten. 

Vi hoppas du som vår företrädare avser föra dialog brett med det muslimska samhället, så att du kan basera dina åsikter på djupare kunskap och kännedom.


Kashif Virk, imam Islams Ahmadiyya-församling

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa