Kunskap minskar islamofobi

Kunskap minskar islamofobi

Skånska dagbladet 17 februari 2024

Malmö stad har ordnat ett öppet samråd om förslaget till handlingsplan för Malmö stads arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Detta var inte det första mötet, men för mig var det ett första tillfälle att få närvara. Det fanns en påtaglig förväntan i rummet om att kommunen borde framföra konkreta åtgärder för att bekämpa en form av rasism som många upplever på daglig basis.

I min feedback till handlingsplanen påtalade jag vikten av att inkludera muslimska företrädare och församlingar i det motverkande arbetet. Som muslimska organisationer bör vi ha en ambition om att berätta om vår tro, kultur och övertygelser för samhället. Att detta kommer bidra till att minska negativa föreställningar, är jag övertygad om. Trossamfunden har en viktig roll i samhället för att skapa sammanhållning och tolerans, och här kan kommunen spela en viktig roll i att uppmärksamma de goda exempel som finns och ge moraliskt stöd.

Jag gav även exempel på hur min församling, Islams Ahmadiyya församling, arbetar på ideell basis för att motverka islamofobi och missuppfattningar om islam och muslimer.

* Vi anordnar gratis studiebesök i våra moskéer och församlingshus där vi aktivt kontaktar skolor, politiker och föreningar och bjuder in dem till att besöka oss.

* Vi bedriver kampanjen #FrågaEnMuslim som går ut på att vi med polistillstånd ställer ut tält på torg runtom i landet och ger folk möjlighet att samtala och ställa frågor till oss om muslimsk tro. Hittills har vi besökt 100 platser runtom i Sverige. I Malmö står vi regelbundet på Triangeltorget och Gustav Adolfs torg. Detta initiativ får oerhört  mycket uppskattning från allmänheten.

* Genom artiklar i svenska medier och hög närvaro på sociala medier söker församlingen nå ut till människor med information om muslimsk tro. Nyligen skrev jag till exempel en artikel där jag bjöd in alla invånare i staden till att besöka vår moské. 

Det är uppskattat att Malmö stad ser islamofobi som ett allvarligt samhällsproblem och tar fram åtgärder för att motverka denna form av rasism. Fler kommuner i Skåne bör ta efter. Men resultatet behöver bli konkret och handlingskraftigt, samt vinna stöd och förtroende hos de utsatta grupperna och vara verkningsfullt. Jag har stor förhoppning om att planen, när den väl blir färdig, når upp till förväntningarna.

Kashif Virk
Islams Ahmadiyya församling, Malmö

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa