”Rädsla och motstånd mot islam är en konsekvens av brist på dialog och samverkan.”

”Rädsla och motstånd mot islam är en konsekvens av brist på dialog och samverkan.”

Sydsvenskan 23 januari 2023

Många av mina bekanta säger att det är en stor utmaning att jobba i Malmö. Själv ser jag snarare möjligheter till att kunna verka för ett starkare, mer enat samhälle, skriver Kashif Virk, nyinflyttad imam vid Islams Ahmadiyya församling.

Malmö är en fantastisk stad med både möjligheter och utmaningar. Genom Öresundsbron är den Sveriges direktlänk till övriga Europa. Dess kulturella och etniska mångfald är en styrka. Men mångfalden innebär också en utmaning. 

På senare år har begreppet mångfald blivit alltmer politiserat. Idag ägnar sig politiker åt att skuldbelägga varandra när det gäller vem som har orsakat samhällsproblem som de anser vara kopplade till mångkultur och invandring.

Men sanningen är att verklig mångkultur inte är möjlig om det saknas forum där människor med olika bakgrund kan mötas och diskutera samhällsfrågor. Det krävs också att alla är beredda att lyssna på idéer och värderingar som de inte håller med om. Enligt min mening är det annars omöjligt att ens föreställa sig att människor med så vitt skilda uppfattningar om verkligheten kan samexistera.

Politiska, ideella och religiösa företrädare behöver ta första steget och visa vägen. 

Mångkultur innebär också att konflikter som pågår runtom i världen får konsekvenser i Sverige. Det fasansfulla kriget i Gaza, med ett helt oacceptabelt civilt lidande, har skapat bittra motsättningar även i Malmö. De pro-palestinska manifestationer som skedde i Malmö efter terrordådet i Israel den 7 oktober i fjol, var djupt upprörande. Att höja sin röst för oskyldiga palestinier ser jag som sanna demokrativänners skyldighet, men att skandera slagord efter ett terrordåd har ingen plats i ett demokratiskt samhälle.

I helgen arrangerades en kippavandring på Gustav Adolfs torg i Malmö för att manifestera mot det hat som stadens judar länge fått utstå, men som nu förvärrats av kriget mellan Israel och Hamas. Antisemitismen är ett allvarligt samhällsproblem, och har en lång historia i Europa.

Ett sätt att förhindra att globala konflikter får spelrum lokalt, är att företrädare från olika politiska och ideella grupper möts och skapar band av förtroende och tillit. En sådan välkomnande anda sprider sig till den övriga befolkningen.

Den som tror att mångkultur är möjlig, måste vara öppen för att möta människor med olika bakgrund i sin vardag. Man behöver lära känna andra på djupet och söka likheter snarare än olikheter. Men man behöver också se inbördes skillnader som en styrka. Som människor med olika erfarenheter och idéer kompletterar vi varandra och kan skapa ett mångsidigt samhälle.

Som nyinflyttad imam i den vackra Mahmoodmoskén i Elisedal, ser jag med spänning fram emot att arbeta i Malmö. För mig är Malmö en stad med många nyanser. Många av mina bekanta säger att det är en stor utmaning att jobba just i Malmö. Själv ser jag snarare möjligheter till att kunna verka för ett starkare, mer enat samhälle. Jag vill därför ta första steget genom att välkomna alla stadens invånare till att besöka min moské.

Rädsla och motstånd mot islam är en konsekvens av bristen på möten, dialog och samverkan. Många nyheter om islam och muslimer runtom i världen skapar också oro, rädsla och hat. Samtidigt känner många människor inte någon muslim – och många muslimer inte någon som har en annan religion. Ofta skapar det en skev bild av verkligheten – från båda håll. Att besöka en moské är därför ett utmärkt sätt att komma närmare varandra.

SKRIBENTEN

Kashif Virk, imam vid Islams Ahmadiyya församling i Malmö

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa