Det är lättare för mig att vara muslim i Sverige

Det är lättare för mig att vara muslim i Sverige

Publicerad 19 aug 2023 

DEBATTEN. Debatten kring koranbränningarna och dess konsekvenser har pågått under en längre tid. Jag är positiv över hur denna fråga har debatterats i olika forum. Men det finns en aspekt av denna debatt som behöver framgå med klar tydlighet.

Under mina möten med muslimer och deras företrädare uttrycks det ofta att muslimer inte känner sig välkomna i Sverige pågrund av den utbredda islamofobin. De placerar in dessa koranbränningar i den kontexten. De upplever en reell hotbild och ett ständigt misstänkliggörande. 

Att många muslimer upplever det så är fullt förståeligt och ett problem som behöver lösas genom dialog.

Personligen, utifrån min muslimska tro och identitet, måste jag dock påpeka att den religionsfrihet och tolerans från det offentliga som jag möts av i mitt kära land Sverige är alldeles fantastiskt. Jag kan med stolthet säga att det är lättare för mig att vara muslim i Sverige än i många länder som definieras som muslimska.

Sverige ger mig rätten att protestera mot skändningar av Koranen, att påtala detta inför landets regering, att propagera för min tro och dess läror på gator och torg.

I Sverige kan jag bygga moskéer, få tillstånd till offentliga böneutrop samt föra dialog med andra trossamfund. Mina barn erbjuds till och med muslimsk kost i skolan. Det svenska samhället – som jag betraktar som mitt eget – har gjort enorma och välvilliga anpassningar för att jag som svensk muslim ska kunna känna mig välkommen och utöva min tro. 

Det är därför ofattbart för mig att man önskar inskränka andra människors rättigheter för att ge sig själv ett större socialt utrymme. Nyttja i stället de friheter vi har för att sprida kunskap om islam. 

Jag vill därför att vi tänker på det faktum att vi som muslimer åtnjuter oerhört vida rättigheter i Sverige och att vi bör vara försiktiga med att söka inskränka dem. I stället bör vi nyttja dem till fullo.

För mig är det förstås oerhört kränkande och provocerande att Koranen, min älskade skrift, bränns offentligt med polisens beskydd. Jag anser inte detta vara yttrandefrihet utan en hatfylld aktion syftad till att provocera, hetsa och uttrycka förakt. Men lika mycket som detta är förhatligt i mina ögon, så är det lika kärt för mig att den svenska demokratin tillåter mig att demonstrera, skriftligt formulera och sakligt framföra min kritik mot att detta tillåts. 

Viktigt att hålla ihop

Jag anser att befintliga lagar är tillräckliga för att förhindra de aktioner vi sett under senare år i Sverige. Även många framträdande röster som inte är muslimer motsätter sig att man tillåter koranbränningar. 

Min församling har under denna period hållit offentliga sammankomster på nästan hundra olika platser i landet, med kampanjerna #FrågaEnMuslim och #KoranenLär. Under dessa sammankomster har ett stort antal människor vågat sig fram till oss för att ställa frågor om vår tro, uttrycka sin solidaritet eller visa sitt motstånd mot vårt budskap. Det är så en demokrati fungerar.

Enligt Säkerhetspolisen kommer vi nu, i kölvattnet av dessa koranbränningar, att leva med ett förhöjt hot mot Sverige från terrororganisationer. Befintliga spänningar som redan finns i samhället kommer också troligtvis att öka. 

Därför är det viktigt att regeringen och alla vi gemensamt gör vårt yttersta för att hålla ihop vårt samhälle, att inte låta hatet slita oss isär samt att inte låta en felaktig bild av Sverige få spridning. 

Samtidigt behöver vi fortsätta ha en saklig diskussion om yttrandefrihetens betydelse och gränser i vårt land. 


Av Kashif Virk

imam vid Islams Ahmadiyya församling och samhällsdebattör

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa