Är redan brottsligt att bränna Koranen

Är redan brottsligt att bränna Koranen

Expressen Debatt 6 juli 2023

Debatten om koranbränningar är förvirrad och synpunkterna går i många olika riktningar. Men som en röd tråd genom diskussionen löper en missuppfattning som har präglat den under lång tid, nämligen att koranbränningarna skulle skyddas av yttrandefriheten.

Denna missuppfattning ligger bakom en del av Anton Strands debattartikel i Expressen den 4 juli, som i övrigt är klokt formulerad. Han skriver att det vore högst rimligt ”att införa ett förbud med symbolisk penningbot” vid skändande av religiösa skrifter.

Men faktum är att koranbränningar redan är förbjudna enligt svensk lag. Det gäller om syftet är att hetsa mot muslimer, dvs att sprida avsky eller uttrycka missaktning mot gruppen muslimer. (16 kap. 8 §)

Visserligen har de flesta länge trott att det är tillåtet i yttrandefrihetens namn att t.ex. bränna koranen i offentligheten. Men det framgår tydligt av tillgängliga rättskällor (lag, lagförarbeten och rättspraxis) att avsikten har varit att förbjuda denna sorts yttringar om de är riktade mot en folkgrupp, som t.ex. muslimer. Om saken förs till domstol kommer därför den som har bränt en koran normalt att dömas för hets mot folkgrupp. Yttrandefriheten skyddar alltså inte ett sådant agerande.

Utrikesdepartementets skarpa avståndstagande från koranbränningarna häromdagen möttes av kritik, bl.a. av yttrandefrihetsexperterna Mårten Schultz och Nils Funcke. Även de utgick från att koranbränningarna är tillåtna och menade att regeringen inte på detta sätt får tumma på yttrandefriheten.

Men att utrikesdepartementet tar avstånd från något som är brottsligt är naturligtvis inte fel, tvärtom. Som bl.a. Thomas Bodström har sagt (Aktuellt 4 juli) kan man dessutom försvara avståndstagandet utifrån de skyldigheter som regeringen har att i olika hänseenden styra landet på ett riktigt sätt. Att med skärpa visa omvärlden att Sverige som land tar avstånd från aktioner som denna är knappast fel.

En annan sak är att det enligt nuvarande lagstiftning ska ges tillstånd till demonstrationer även om man vet att det kommer att förekomma koranbränningar. Det beror på att den lag som avgör detta (ordningslagen) är väldigt liberal och medger förbud i princip bara ”om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten”. Men förekommer det ett brott vid demonstrationen ska man ingripa mot det. Så fungerar lagen.

Det kan diskuteras om det inte vore rimligt att förbjuda demonstrationer i den mån man känner till att de kommer att innefatta brottsligt handlande. Särskilt som vi såg i förra veckan, då manifestationen skedde utanför en moské i samband med en muslimsk högtid. Men där är vi alltså inte i dag.

                                     Göran Lambertz, f.d. justitieråd

                                     Kashif Virk, imam i Islams Ahmadiyya församling