Låt inte politiker begränsa religionsfriheten

Låt inte politiker begränsa religionsfriheten

GP Debatt 7/7 2022

Troende från olika religioner måste förändra bilden av religionsutövning i vårt land. Annars riskerar det avskräckande narrativet som nuförtiden finns om religion att leda till nya krav på inskränkningar mot religionsfriheten, skriver Kashif Virk.

Almedalsvecka är att betrakta som en politisk och social högtid för det demokratiska samtalet i Sverige. En viktig aspekt i ett demokratiskt samhälle är tros- och religionsfrågor. Därför är det positivt att det även ur ett religionsperspektiv finns många samtal och seminarier som berör tros- och livsåskådningsfrågor.

Men det mediala och politiska samtalet om religionens roll i vårt land handlar tyvärr allt för ofta om diverse begränsningar och förbud. Vare sig det gäller synen religiösa friskolor, manlig omskärelse, bidrag till trossamfund eller förbud mot religiösa plagg och symboler. Det grundar sig på en bristande förståelse av religion både hos våra journalister och våra makthavare. För mig är alla dessa begränsningar dessutom en klar begränsning mot religionsfriheten.

Religionsfrihet är en viktig rättighet och ett fundament för vårt samhälle. Enligt svensk lag innebär den att ”envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.”

I växelverkan mellan medias skildring av religion och politikers kraftiga avståndstaganden bildas en vrångbild av religion och dess betydelse för människor i vårt land. Ofta föranleder dessa krav på diverse förbud och inskränkningar. Som religiös blir det dessutom omöjligt att identifiera sig med den bild av religion som präglar vårt samhälle.

Vi är många människor i vårt land som är religiösa och bidrar till samhället. Vi måste göra vår röst hörd och ta del av det offentliga samtalet för att ge korrekta perspektiv på trosfrågor.

I synnerhet ser vi att samhället i dag präglas av en särskild negativ syn på islam. Enligt en undersökning från Ipsos är endast en av tio positiv till islam. Denna opinion påverkar även våra beslutsfattare. I årets Almedalsvecka har återigen många samtal handlat om olika aspekter av muslimsk tro. Samtidigt har det, enligt mig, funnits få eller inga muslimska representanter i dessa samtal.

För att fylla detta vakuum är min församling, Islams Ahmadiyya församling, på plats i Almedalen för att diskutera aspekter av muslimsk tro med vår kampanj #FrågaEnMuslim. Med denna kampanj har vi rest runt i hela landet och givit allmänheten möjlighet att öppet ställa frågor, diskutera och debattera religionsfrågor med oss.

Men detta räcker inte. Nu behöver troende från fler religioner och trosinriktningar gå samman för att förändra bilden av religionsutövning i vårt land. Vi bör gemensamt sträva efter att förmedla en bild av religion som är korrekt och som vi även själva kan relatera till. Annars riskerar det avskräckande narrativet om religion leda till ytterligare krav på inskränkningar mot religionsfriheten. Det offentliga samtalet förtjänar att få ta del av våra perspektiv.

Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa