Här kan man läsa om slöjan i Koranen

Här kan man läsa om slöjan i Koranen

Hallands Nyheter 23 september 2021

Om slöjan kan man läsa i surah 24 vers 32. (I vissa versioner är versnumret 31 då det finns olika sätt att räkna verser på i olika skolor).

Så här står det bland annat däri: ”Och säg till de troende kvinnorna… att de drar sina huvudkläden över barmen”

Det arabiska ordet som används är khimar vilket betyder tygstycke som bärs på huvudet.

Det finns inget tvång i religionen

Hallands nyheter replik

Svar

på ”Så kan man också tolka koranen

Först och främst är det klart att ”det finns inget tvång religionen” (surah 2 vers 257). Du vill antyda det motsatta genom din signatur.

För det andra så innefattar, likt jag skrev, det arabiska ordet för sjal huvudet och därmed även håret. Detta framgår även av de tidiga profetiska traditionerna, där det finns fler detaljer.

När det gäller vad som är eller inte är attraktivt, är detta en kulturell fråga där variation råder i olika delar av världen. Islams lära är anpassad till alla kulturer.