Vi välkomnar till ett konstruktivt samtal om islam #FrågaEnMuslim

Vi välkomnar till ett konstruktivt samtal om islam #FrågaEnMuslim

Blekinge läns tidning 15 augusti 2021

Richard Jomshofs (SD) påståenden om islam har inte stöd i de religiösa texterna. Tvärtemot vad han påstår är det viktigt för sanna muslimer att fördöma intolerans och extremism.

Vi ser i dag skildringar av brott mot mänskligheten genomförda av muslimska grupper och stater som bör kritiseras och fördömas av alla människor, oavsett tro eller uppfattning. Jag ser dem inte bara som brott mot mänskligheten, utan också som ett brott mot islams läror och budskap. Jag ser det också som en uppfyllelse av vad profeten Muhammed en gång i tiden sade att hans folk i framtiden skulle göra sig skyldiga till, och som han fördömde. I en hadith likställde han sitt folks framtida historia med den av Bokens folk (judar, kristna), och konstaterade att även de skulle göra sig skyldiga till allvarliga brott mot mänskligheten.

Jomshof lyfter gärna fram kristendomen som ”kärlekens och fredens religion”. För att göra detta måste han förstås blunda för de otaliga våldsverser som finns i Bibeln (enligt kristendomen var Jesus och Guden av det Gamla testamentet av samma väsen), samt alla korståg, slavhandel, kolonialism och världs- och interventionskrig som företrätts av länder med kristna kulturer. Men självklart är det så att inte ens kristendomen är immun mot vantolkningar.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Varför ser då Richard Jomshof (SD) våldsdåd i islams namn som en konsekvens av dess läror? Räcker det att okritiskt rada upp invändningar som i århundraden riktats mot islam av kristna skribenter? Och som dessutom besvarats otaliga gånger förr?

Att islam, till skillnad från kristendomen, skulle ha en våldsam essens, motbevisas av det faktum att det i dag är världens andra största religion. Ingen våldsideologi kan väl finna rum i hjärtat hos så många människor? Att ”islam spreds av svärdet” är inte heller möjligt då Koranen tydligt proklamerar ”det finns inget tvång i religionen”.

Kan Jomshof ge ett endaste exempel på någon ”militär ledare”, ”massmördare” och ”slavhandlare” i historien som lämnat ett så stort intryck hos sina följare? Någon som dessutom spred sin ideologi med våld? Enligt vissa västerländska tänkare var han dessutom den mest inflytelserike någonsin.

Alla de krig som utkämpades under profeten Muhammeds tid, och under de fyra kaliferna som efterträdde honom, var fullkomligt defensiva i sin natur, då krig hade påtvingats dem. Även då såg muslimerna till att säkerställa att oskyldiga liv inte förorsakades och att religiösa platser inte förstördes. Han eftersträvade varken makt eller krig, utan hans enda motivation var att etablera fred och universell religionsfrihet.

Än i dag strävar sanna muslimer efter att judar, kristna och andra ska ha dessa rättigheter. Koranen lär att inte ens fiendskap gentemot ett folk ska förmå muslimerna att agera orättvist mot dem (5:9). Krig tillåts enbart mot dem som för krig mot muslimer (2:191). Att befria människor från slaveri betraktas vara en dygd (90:14). Att å andra sidan plundra och stifta ofrid betraktas vara en allvarlig synd (2:206).

Att kritisera religioner är en självklarhet, och att fördöma intolerans och extremism i islams namn är viktigt även för oss muslimer. Men att fara med osanning och fördomsfulla argument är inte att betrakta som hederlighet. Jomshof har tidigare givit uttryck för sina fobier mot islam, och med tanke på att han representerar Sverige på högsta politiska nivå är det rimligt att han gör upp med sin irrationella rädsla.

Denna månad planerar jag och mina imamkollegor en resa till Jomshofs valkrets Blekinge med vår kampanj #FrågaEnMuslim. Genom denna kampanj har vi under flera år fört samtalet om islam på gator och torg runtom i landet. Vi välkomnar även dig, Richard, till ett konstruktivt samtal som verkligen leder någon vart.

Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling

Karlskrona, 27 augusti 2021

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa