Metoden har blivit viktigare än ändamålet

Metoden har blivit viktigare än ändamålet

Slutreplik GP Debatt

Yttrandefriheten är ämnad för att fritt kunna söka och förmedla information och idéer. I dag anser jag att metoden har blivit viktigare än ändamålet. Självklart relativiserar jag inte mordet på Samuel Paty och min syn på yttrandefrihet är inte subjektiv utan grundar sig i konventionen ICCPR Artikel 19, som vi har skrivit under, skriver Kashif Virk.

Slutreplik

29/1 Nej, sårade känslor ska inte kunna inskränka yttrandefriheten

27/1 Använd det fria ordet till att bekämpa orättvisor – inte för att polarisera

Bland de västerländska tänkare som formulerade tanken om yttrandefriheten återfinns den brittiske poeten John Milton. Han argumenterade för att denna frihet skulle vara ämnad till att fritt kunna söka och förmedla information och idéer. Vad dessa tänkare eftersträvade var sanning, kunskap och självförverkligande.ANNONS

Idag anser jag att metoden har blivit viktigare än ändamålet. Vissas hållning till yttrandefriheten ser jag som närmast dogmatiskt, och detta gäller många politiker som inte vågar diskutera våra friheter på ett initierat och nyanserat sätt.

Oklanderligt offer

Nej, Margareta Barabash, jag relativister inte mordet på den franske läraren Samuel Paty. Efter detta bestialiska mord skrev min församling ett tydligt pressmeddelande med följande formulering:

”Som lärare agerade Samuel Paty inom fransk lag och inom ramen för den föreskrivna sekulära läroplanen. I detta avseende, oavsett om muslimer anser att karikatyrerna är stötande så var Paty ett helt oskyldigt och oklanderligt offer.”

Och min uppfattning om yttrandefriheten är inte subjektiv, utan grundar sig på en internationell konvention som Sverige har skrivit under till, ICCPR Artikel 19 av denna konvention handlar om åsikts- och yttrandefrihet, och det står att den kan begränsas med följande motivering:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Inte blunda för skadliga krafter

Våra politiker får inte blunda för de krafter som i yttrandefrihetens sken vill skada demokratin. Vi måste vara tydliga med att kalla exempelvis ett hatbrott för vad det egentligen är. Det fria ordet kom till under en tid då internet inte fanns. Idag menar även experter kring hatbrott att det är ytterst svårt att komma åt hatbrotten på internet, samt att andelen hatbrott online ökar stadigt.

Idag menar även experter kring hatbrott att det är ytterst svårt att komma åt hatbrotten på internet, samt att andelen hatbrott online ökar stadigt

Förvisso är yttrandefriheten viktig, särskilt för mig som i en främmande kultur öppet får tala om och förmedla min tro. Men den är inte absolut, varken enligt svensk lag eller de internationella konventioner vi skrivit under. Att diskutera yttrandefrihetens många förtjänster sitter i vår ryggmärg. Men att problematisera den utifrån den tid vi lever i och de många utmaningar samhället står inför, det är en uppgift för politiker och opinionsbildare med ryggrad.

Kashif Virk, Islams Ahmadiyya Församling

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa