Profeternas insegel

Profeternas insegel

Bland muslimer finns en uppfattning om att profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) kategoriskt var den siste profeten till mänskligheten.

Islam Ahmadiyya församling anser att han var den siste lagbärande profeten, genom vilken den religiösa lagen fulländades, och genom att följa Islam kan framtida individer belönas med alla de andliga gåvor som tidigare folk fick del utav. Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) var alltså den främste i profeternas led, den mest fulländade i lära och genom vilken profetskapets syfte fullbordades. Detta är den korrekta innebörden av Khatam-un-Nabiyyin, profeternas insegel.

I följande videoserie utvecklar jag detta.

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa