Besök moskén i stället för att bränna koranen


Aftonbladet debatt 25/8 2020

Debattören: Ni försöker medvetet sprida hat och missämja

DEBATT. I veckan planeras en demonstration mot muslimer i Malmö. Bakom denna aktion står bland annat en person med kriminellt förflutet och som är dömd för hets mot folkgrupp. Under denna demonstration avser de bland annat bränna exemplar av Koranen.

Som muslim blir jag naturligtvis upprörd över att en skrift jag håller kär bränns offentligt. Det är också upprörande att se hur människor med ont uppsåt tar skydd bakom våra grundlagar för att sprida hat och missämja. Allt detta sker dessutom på samhällets bekostnad.

Historien lär oss att när våra fri- och rättigheter missbrukas, så leder det också till deras upplösande. Ett demokratiskt samhälle måste vara vaksamt gentemot krafter som önskar rubba dess fundament. De som egentligen inte tror på demokrati, men som använder den för att sprida sin hatfyllda ideologi.

Samtidigt inser jag att det är samma fri- och rättigheter som ger mig som muslim rätten att utöva, sprida och företräda min religion. Ingenting hindrar mig från att använda mig och vår gemensamma demokratiska plattform, och ge dessa idioter och uppmärksamhetsidkare ett värdigt svar som är inom lagens ramar. Detta är värt att betona ute i de muslimska församlingarna.

Koranen tillkom för 1400 år sedan. Den har studerats, tolkats och översatts på de flesta utav världens språk. Den utgör därför en viktig del i mänsklighetens historia. Det har funnits en tid då muslimer som inspirerades av den uträttade stordåd som lämnat ett evigt avtryck i världshistorien. Än idag har Islam en tilldragande kraft, och är bland de snabbast växande religionerna i världen.

Samtidigt har även fördomar och kritik mot Koranen funnits lika länge.

Islams skrift välkomnar kritik. Det står i Koranen att meningsmotståndare är välkomna att framföra sina argument och invändningar (27:64). Det konstateras att inget tvång får råda i religiösa frågor (2:256). Koranen säger att ledarna av folket ska vara förtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regera genom samråd med befolkningen (42:38). Utövare av andra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utan muslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).

Dessa utvalda föreskrifter kan anses vara föregångare till den demokrati som vi har i dag. Det var dessa egenskaper som fick utomstående att en gång i tiden berömma islams profet för hans bidrag till mänskligheten.

Ett sådant exempel är den amerikanske advokaten SP Scott (d. 1929) som i sitt verk ”History of the Moorish Empire in Europe” skrev följande: Om religionens syfte är att införliva moral, reducera ondska, befrämja mänsklig lycka, utvidga det mänskliga intellektet; om utförandet av goda gärningar är gynnsamt på dagen då mänskligheten skall sammankallas för sin slutliga räkenskap, så är det varken vanvördigt eller orimligt att medge att Muhammed förvisso var Guds Apostel.

En viktig princip i Koranens lära är även att bemöta meningsmotståndaren med rättvisa. Likt det står: och låt inte fientligheten mot ett folk hetsa er till att agera annat än rättvist. Var alltid rättvisa (5:9).

Denna gyllene princip vill jag även att de som står bakom aktionen i Malmö ska känna till. Jag vill därför rikta en uppmaning till dem, och även till alla dem som helt står bakom denna medvetna provokation, att de bör lämna gatan och komma in till moskéerna för en rättvis debatt om Islam. På så sätt kan vi lösa problem istället för att förvärra dem.

Och till muslimer som håller Koranen varmt om hjärtat, vill jag ödmjukt vädja att det nu givits ett gyllene tillfälle att företräda och förespråka dessa verkliga lära. Vi bör inte missa denna möjlighet.


Kashif Virk, Islams Ahmadiyya församling