Vi berättar om islam

Vi berättar om islam

Eskilstuna Kuriren 2/9 2019

DEBATT Förra veckan besökte jag och medlemmar av min församling Islam Ahmadiyya den vackra staden Eskilstuna. Syftet med besöket var att informera lokalbefolkningen om islam. Detta gjorde vi främst genom att dela ut broschyrer med vårt budskap.

Under en längre tid har samtalet av islam präglats av extremer. Å ena sidan porträtteras islam genom muslimer som har en våldsbejakande och samhällsfientlig agenda. Å andra sidan finns ett växande antal människor som, påverkade av detta, menar att islam inget har att göra i det svenska samhället. Detta samtalsklimat har skapat en stor rädsla och motvilja för islam.

Den politiska diskursen om islam präglas också av att man yrkar för att förbjuda vissa uttryck som finns i islam, men inte specifikt inom islam utan även i andra religioner. Bland detta är bönestunder på arbetstid, halalmat i skolan och slöjan. I stället för att frågor likt dessa ska handla om vilken slags religionsfrihet och tolerans vi önskar ha i vårt samhälle, har politiker kopplat dem till frågor som rör religiös extremism, hedersvåld och intolerans.

Under dessa omständigheter är det naturligt för vår församling att resa landet runt och informera om islam. Vi har varken tillgång till stora mediala plattformar eller andra medel att nå ut till den större befolkningen. Vår enda möjlighet är att dela ut broschyrer med syftet att informera om vår tro, ej att uppmana någon att konvertera. Dessa broschyrer har vi delat ut flera miljoner till antalet i hela landet.

För detta får vi både ris och ros.

Vissa menar att informationen är påträngande eller rent oönskad. Denna feedback fick vi även från Eskilstuna, och har full förståelse för det. Andra menar att det är ett mycket positivt initiativ, där muslimer själva gör sin röst hörd och når ut.

Ett syfte med kampanjen är också att visa på mångfalden inom islam. Vår församling, Ahmadiyya, är en global rörelse som tror på att Hazrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, Indien (död 1908), var den Utlovade Messias och Mahdi. Våra ledord är lojalitet gentemot vårt land, integration i form av att göra sig kapabel att verka för sitt lands bästa samt att sprida fred. Vårt motto är ”Kärlek för alla. Hat mot ingen”.

Besöket i Eskilstuna var uppskattat, och vi hoppas kunna återkomma och berätta mer om vår tro. Det är genom dialog vi kommer varandra närmare och kan skapa trygghet och harmoni i våra samhällen.

Kashif Virk Imam, Islams Ahmadiyya Församling

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa