Jesus överlevde korset

Jesus överlevde korset

Dagen 16/5 2019

Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod?

Nyligen inträffade påsken, då man firar Jesu uppståndelse och seger över döden. Evan­gelierna berättar hur han arresterades, fängslades, torterades och korsfästes – för att sedan uppstå på den tredje dagen.

Men vad menas egentligen med uppståndelsen? Var det från en faktisk död eller från medvetslöshet som Jesus uppstod?

Min tes är att Jesus hängde på korset, men att han överlevde och att detta grundar sig på evangelierna.

Jesus lovade visa sin samtid det så kallade Jona-tecknet. I Gamla testamentet står det att Jona bad till Gud om att räddas från den stora fiskens buk, där han vistades i tre dagar, och att han blev bönhörd. Likheten är endast fullkomlig om även Jesus själv överlevde korset, att han lades levande i graven och kom levande ut. Även Jesus bad till Gud på liknande sätt i Getsemane (Mark 14:35–36) – att han skulle bli förskonad från döden på korset – och enligt Hebréerbrevet 5:7 blev han bönhörd.

Den romerska ståthållaren, Pontius Pilatus, som administrerade rättegången mot Jesus var enligt Nya testamentet vänligt inställd mot honom. Det nämns även att Pilatus fru hade en dröm om att Jesus var oskyldig och att han själv önskade frige honom.

Efter korsfästelsen överläts Jesu kropp till Josef av Arimatea, en anhängare till Jesus. Frågan är dock varför Pilatus gick med på att ge kroppen till en främling?

Evangelierna berättar även om Nikodemus, som tog med sig en stor mängd blandning av myrra och aloe för att linda in Jesus med. Denna blandning finns omnämnd i litteratur från Mellanöstern, och beskrivs ha helande egenskaper.

Korsfästelse är en utdragen och plågsam process. Ofta kunde den korsfäste hänga i flera dagar för att sedan dö av utmattning eller blodförlust. Denna process påskyndades genom att bryta benen på brottslingarna. Jesus var en ung man om cirka 33 år och enligt ögonvittnesskildringar i Nya testamentet överlämnades han av Pilatus för att korsfästas vid middagstid (Joh 19:14), och ”gav upp andan” vid den nionde timmen (Mark 15:33–34). Detta var nödvändigt eftersom dagen efter var det sabbat, då ingen brottsling fick hänga på ett kors.

Detta är en alldeles för kort tid för att framkalla en säker död. Ännu ett bevis på att Jesus fortfarande var vid liv är att han inte fick sina ben brutna, likt de andra två fångarna. I stället stack en av soldaterna honom med sitt spjut så att det kom ut blod och vatten (Joh 19:32–34), vilket är ett tecken på att hjärtat fortfarande slog.

Händelserna ovan visar att ”döden på korset” inte var en självklarhet, åtminstone om man läser evangeliernas egna skildringar. Det finns fog för att tro att Jesus (frid vare med honom) faktiskt överlevde.

Det är hög tid att alternativa berättelser till Jesu död och uppståndelse undersöks av kristna teologer.

Kashif Virk Imam, Islams ahmadiyya församling

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa