Ju mer vi möts desto färre fördomar

Ju mer vi möts desto färre fördomar

Dagens samhälle 29/9 2018

I helgen anordnas Bokmässan i Göteborg, som kan betraktas vara högtidsdagar för demokratin i Sverige. Det finns de som tror att islam är oförenligt med demokrati. Därför ställer min församling ut med temat ”Fråga en muslim”, och vi hoppas på många bra möten. 

Under Bokmässan möts och samtalar människor från hela landet med särskilt fokus på bildning och kunskap.

Temat för årets mässa är respekt. Det är ett högst passande tema, med tanke på det ökande hatet i sociala medier och på nätet, polariseringen i samhället och tillväxten av radikala grupper som inte delar idén om demokratins avgörande betydelse för vår fortsatta samlevnad.

Många utav samtalen i år berör olika former av intolerans och extremism, vare sig den är av politisk eller religiös karaktär. Religionens, och i synnerhet islams, roll i samhället är temat för en rad samtal. Detta framgår av årets program, där man kan finna rubriker som ”Våld och politik i Islam”, ”Att vara muslim i Sverige” och ”Kan islam bli svenskt?”. Att samtal om dylika viktiga ämnen hålls i en respektfull miljö, till skillnad från det polariserade internet, är oerhört viktigt och ger nyanserade insikter.

För alla oss som följt valrörelsen är det känt att ovan nämnda teman varit återkommande även i den politiska debatten. För aldrig har väl böneutrop, slöjor och handskakning haft en sådan stor betydelse för våra politiska partier, som nu?

Därför ställer min församling, Ahmadiyya Muslimska Samfundet, ut med temat ”Fråga en muslim”, för att möta allmänhetens frågor och funderingar kring muslimsk tro och praxis. Det är ett aktuellt ämne, och som tidigare fått uppskattning för dess öppenhet och uppriktighet.

Tanken är att ju mer vi möts, desto färre blir våra inbördes fördomar (åt bägge håll) och rädslor.

Det finns de som tror att islam är oförenligt med demokrati. Men de verkar inte se muslimer som lever och andas i denna demokrati för att föra dialog och samtal om hur den på bästa sätt kan bevaras.

Idag hörs röster om hur demokratin är hotad, av både inre och yttre krafter. Det är därför av yttersta vikt att vi använder evenemang som Bokmässan för dialog, diskussion och konstruktiv debatt. Inte för att vi nödvändigtvis ska tycka likadant, utan för att öka vår förståelse för meningsmotståndarens ståndpunkter och åsikter.

Årets Bokmässa är en reflektion av det mångkulturella samhälle vi lever i, där många åsikter och värderingar lever sida vid sida. För att detta ska vara möjligt krävs att man visar respekt. Särskilt minoriteter bör visa respekt mot det övriga samhället, och inte utöva sin tro på ett sätt som strider mot lagen. Men även majoriteten bör visa respekt gentemot sina minoriteter, då detta är en grundförutsättning för en tolerant form av demokrati.

Bokmässan erbjuder ett utmärkt forum för dialog och diskussion, och jag hoppas alla öppet sinnade besökare tillvaratar denna möjlighet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa