När religionsfriheten skaver

När religionsfriheten skaver

P1 Människor och tro 31/5 2018

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige. Den ger frihet att få välja religion, byta eller avstå. Den skyddas dessutom av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men ibland skaver religionsfriheter i det allt mer sekulariserade svenska samhället. Var går gränsen för religionsfrihet?  Vad ska du och jag behöva tolerera som troende eller icke troende?

MänniMänniskor och tro sänder från Kulturhuset i Stockholm.skor och tro undersöker saken genom att bjuda in till en debatt mellan kommunalpolitikerna Ronja Strid (kd) från Sundsvall och Magnus Wåhlin, (Mp) språkrör från Växjö.

Madeleine Sultan Sjöqvist – lektor i religionssociologi och Imam Kashif Virk svarar på publikens frågor om religionsfrihet och om böneutrop. På plats kommer vi även att få höra ett riktigt böneutrop av Zaheer Ahmad.

Människor och tro sänder från Kulturhuset i Stockholm.