Religionsfobi i det samtida Sverige


Under senare tid har religion och religiösa uttryck blivit ett återkommande tema i diskussioner och samhällsdebatt. Med främst negativa uttryck i fokus, har det drivits opinion mot diverse förbud som på olika sätt kan inskränka religionsfriheten. Kunskapen om religion och dess betydelse för människor anses också vara undermålig i samhället.

Råder det en rädsla över religioners inflytande i samhället? Är en sådan rädsla befogad? Hur kan religiösa aktörer verka för att minska denna rädsla?

Medverkande:
Kashif Virk, imam från Islams Ahmadiyya församling
Jacob Rudenstrand, Svenska Evangeliska Alliansen
Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd
Aron Verständig, Judiska Församlingen i Stockholm

ARRANGÖR

ABF Stockholm och Islams Ahmadiyya församling