Fler muslimer måste ta debatten

Fler muslimer måste ta debatten

Göteborgsposten 25/10 2017

Enligt min erfarenhet känner många muslimer i dag en uppgivenhet inför att delta i det offentliga samtalet. De hamnar ständigt i en försvarsposition. Jag vill visa att man som troende och praktiserande muslim också har en plats i det offentliga, skriver Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet.

Under senare tid har en rad skribenter uppmärksammat föreställningen Muslim Ban på Dramaten. Det beror på att en av dess medverkande, en muslim, har åsikter som är mycket extrema och anti-demokratiska. Om detta varnar bland annat frilansjournalisterna Magnus Sandelin och Sofie Löwenmark.

Kritiken mot valet av medverkare, som sammanfattats i en ledare av Bawar Kim Ismail i Gefle Dagblad, är i huvudsak att det är fel person som ges möjlighet att berätta om ett mycket allvarligt samhällsproblem, nämligen muslimhatet och islamofobin. Valet av medverkare riskerar nu i stället spä på fördomarna mot muslimer ytterligare.

Kritiken mot föreställningen är, enligt vad jag läst, högst begriplig och legitim.

Ingen homogen grupp

I dag finns det många människor i vårt samhälle som har svårt att se skillnad mellan olika muslimer och anser utövare av islam utgöra en homogen grupp. Det finns alltså en uppfattning om att muslimer generellt tycker och tänker samma sak. Detta är ett tankegods som jag själv stöter på regelbundet.

Att muslimer främmande- och misstänkliggörs i det offentliga är vanligt förekommande. Men detta kan innebära ett problem. Enligt min erfarenhet känner många muslimer i dag en uppgivenhet inför att delta i det offentliga samtalet. De hamnar ständigt i en försvarsposition, och har det svårt att arbeta sig igenom en barriär av fördomar innan det egentliga samtalet kan inledas.

Ta plats i offentligheten

Min önskan är att vi muslimer ska vara beredda att ta denna debatt. Just nu är vår religion onekligen den mest omdiskuterade av alla religioner.

Att muslimer som grupp (enligt fördomen om vår homogenitet) får företrädas av fel slags röster, är inte alls något positivt. Men det finns ingenting som hindrar oss andra från att träda fram och ta vår plats i offentligheten.

Jag har i flera år tagit denna debatt, och kommer om Gud vill fortsätta att göra det. Jag tror nämligen starkt på att dialog bryter barriärer och framvisar våra inbördes likheter – som är mycket större än våra olikheter.

Jag önskar visa att man som troende och praktiserande muslim också har en plats i det offentliga.

Ofta får man höra i diskussioner om islam att det även finns ”liberala” och ”progressiva” muslimer, utan någon vidare definition av vad det innebär. Men är det nödvändigtvis muslimer som inte ber eller läser Koranen som inräknas i denna kategori?

På Wikipedias sida med detta tema, där jag själv inräknas som en sådan företrädare, finns dock en mer nyanserande beskrivning av denna grupp: ”Liberal islam, progressiv islam … är uppfattningar som tar ställning för islam som tro, men även för icke-konservativa västerländska politiska idéer.”

Fler måste ta plats

Därför hoppas jag att alla slags muslimer tar plats i det offentliga samtalet, gör sin röst hörd och vågar arbeta för att åstadkomma en förändring.

Skriv debattartiklar, organisera seminarier och inled intressanta projekt som även belyser den utbredda islamofobin i vårt samhälle. Men arbeta även socialt med att visa på de goda sidorna av vår religion, som att hjälpa människor i utsatthet och nöd. Detta är en viktig del av vår tro, men har också ett stort signalvärde och kan bryta de många fördomar som finns om islam.

Kashif Virk

Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa