Sluta tolka Koranen på samma sätt som IS, SD

Sluta tolka Koranen på samma sätt som IS, SD

Nyheter24 8/9 2017

Kashif Virk: ”Jag vill tro att denna syn på Islam som delas av flera inom SD beror på missförstånd och vantolkningar.”

Vid stundande kyrkoval passar SD-företrädaren Mattias Karlsson på att rikta en grov anklagelse mot religionen Islam och dess urkunder. I ett internt tal till partikamrater jämför han Koranen med ”Mein kampf” och menar att den tidigare innehåller passager som manar till mord och förslavande av kristna.

SD-profilen har även vid tidigare tillfällen uttalat sig på liknande sätt om Koranen, och menat att den bär på ”våldsförhärligande, totalitär ideologi”. Även då fick jag möjlighet att bemöta kritiken. Det är viktigt att dylika missuppfattningar om Islam bemöts av religionens egna företrädare. Denna artikel syftar just till detta.

Som svar på dessa invändningar hade jag kunnat hänvisa till Sverigedemokraternas förflutna, och hur även de kan kopplas till ideologier som hämtar inspiration från nazismen. Men jag tänker inte sjunka ner till samma nivå som min meningsmotståndare.

Att detta uttalande kommer i anslutning till ett kyrkoval är anmärkningsvärt i sig. Man kan undra om Karlsson någon gång under sitt liv haft möjlighet att ens läsa Bibeln och alla dess inslag som handlar om våld, mord och tortyr av oliktänkande? I ett välkänt socialt experiment visade det sig att inslag i Bibeln var mycket mer brutala än de i andra skrifter.

Det är också anmärkningsvärt att SD genom sin storsatsning på kyrkovalet vill förmedla sin syn om Islam till kyrkan, och få inflytande över vilka som ska bjudas in dit eller inte. 

Detta medan det redan sker ett rikt utbyte mellan de båda traditionerna i det svenska samhället. Syftet med uttalandet kan inte vara annat än att polarisera grupper, vilket inte alls gynnar Sverige och vår gemenskap.

Och när det gäller Karlssons syn på Koranen, så saknar den teologisk bäring. I Koranen står det att muslimer ska samverka med kristna och andra grupper (5:2), försvara deras kyrkor (22:40) och behandla dem med godhet och rättvisa (60:8).

Det är dokumenterat att profeten Muhammad (frid vare med honom) en gång tillät kristna att be i sin moské (ibn Ishaq). Detta har inspirerat muslimer i alla tider, och än idag, till att samverka med kristna församlingar och grupper.

Men enligt Karlsson vittnar det som händer i världen idag om att det är hans bild av Koranen som stämmer. Här vill han få det att framstå som självklart att det är den våldsamma krigföring och terror som sker i Islams namn som ska anses vara representativ för religionen som helhet.

Detta är en slutsats som saknar förankring i verkligheten. Jag antar att Karlsson här förlitar sig på de rubriker som våldsbejakande islamister lyckas skapa, och bortser från allt annat som sker i Islams namn men som inte når våra mediers förstasidor.

Att även åberopa verser i Koranen som talar om behovet av att bemöta fienden och av att försvara sitt folk, och som var högst aktuella under tiden för sin uppenbarelse då muslimer genomgått åratal av hemska förföljelser, och sedan mena att de representerar skriftens kärna, är att tolka skriften precis som IS eller al-Qaida. 

Dessa terrorgrupper är en skapelse av sin tid, inte av Islams läror. Det har varit oerhört gynnsamt för dem att plocka lösa verser ur Koranen och applicera dem på sin svart-vita världsbild. Rent teologiskt är det dock omöjligt för dem att försvara sitt barbariska agerande.

Jag vill tro att denna syn på Islam som delas av flera inom SD beror på missförstånd och vantolkningar. För att gynna Karlssons och SD:s förståelse av Koranen, välkomnar jag därför till ett samtal om hur vi som tror på skriften tolkar och applicerar den i vår vardag.

Kashif Virk