Du kan vara svensk och muslim samtidigt


Aftonbladet 10/9 2017

Debattören: Vi måste prata med varandra, inte om varandra

I en mycket fin tweet skrev den profilerade DN-journalisten Niklas Orrenius: ”Islam har med Sverige att göra. Många svenskar är muslimer. Finner tröst, styrka och mening i religion. Religionsfriheten centralt i demokrati.”

Så enkla och självklara ord, kan tänkas. Men det går inte en enda dag utan att man känner behovet av att de upprepas: Många svenskar är muslimer.

Bland dessa muslimer finns ingenjörer, web-utvecklare och busschaufförer etc. Bara inom min församling, Ahmadiyya, kan jag räkna upp till mer än ett dussin läkare och läkarstudenter. Alla har de gemensamt att de hjälper till att bygga upp det land som vi älskar och värnar om.

Men ibland verkar det som om vissa aktörer i samhället vill att vi ska tro det motsatta.

I dagarna önskar den bosniakisk-muslimska församlingen i Norrköping bygga en moské i staden, enligt deras utsago även självfinansierad. Detta väcker självklart känslor.

Mer allvarligt är att ett politiskt parti, SD, önskar ha en folkomröstning om huruvida detta ska tillåtas eller inte. Religionsfriheten är således betingad med folkets vilja, enligt partiet.

Liknande diskussioner har även skett vid byggandet av andra moskéer i landet. Och i veckan uttalade sig en av partiets främsta företrädare, Mattias Karlsson, om att Koranläsning i kyrkan är ”direkt avskyvärt”, och likställde skriften med ”Mein Kampf”. Jag har tidigare här på AB Debatt bemött Karlssons syn på Koranen.

På sociala medier, där jag regelbundet delar nyheter som berör Islam i Sverige, möts jag av kommentarer som kan upplevas som mycket stigmatiserande.

Önskas exempel på detta kan ni läsa kommentarerna till denna artikel, och även andra som jag har skrivit tidigare. Jag menar att detta beror på förutfattade meningar om vad det innebär att vara en muslim.

Visserligen finns utmaningar knutna till integrationen av muslimer i landet. Det finns barriärer som upprätthålls både utav språk- och kulturskillnader. Men att Sverige historiskt sett varit kravlöst gentemot invandrare, behöver inte betyda att man nu inte accepterar annat än assimilation.

För mig är definitionen av integration att älska mitt land, att vara redo att tjäna det och verka för dess bästa. Det innebär inte att jag ska överge mina religiösa och kulturella preferenser.

Det är hög tid att krossa de barriärer som växer sig allt högre mellan oss. Jag föreslår att vi talar med varandra i stället för om varandra.

För er som aldrig talat med en imam tidigare, vill jag välkomna till ett personligt samtal. För er som har frågor gällande islamiska urkunder som ni inte finner förenliga med gällande värderingar, vill jag också bjuda in till en dialog om just detta. Och jag hoppas det finns fler företrädare bland muslimer i Sverige som aktivt tar ställning på liknande sätt. Det är en skyldighet vi har både gentemot vår religion och våra landsmän.


Kashif Virk, imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet