Om hatet normaliseras kommer våldet som en naturlig följd

Om hatet normaliseras kommer våldet som en naturlig följd

Metro 25/7 -17

När det bereds plats för hatet på detta sätt i ett samhälle, så blir det således oerhört svårt att kontrollera och behärska det. Det är naivt att tro att hatet endast kommer att avgränsas till en viss målgrupp i samhället, skriver imamen Kashif Virk.

Hat och fobiska yttringar får allt större plats i vårt samhälle. Detta gäller både inom den politiska och religiösa sfären. Hatets utbredning har också inneburit att det har blivit mer accepterat att definiera sig själv utifrån hatet mot någon annan. Det kan vara hat riktat mot politiker, journalister eller en religiös eller etnisk grupp. Nordiska motståndsrörelsens (NMR) medverkande i Almedalen var ett tydligt exempel på detta, där de tilläts sprida sitt hatiska budskap på Visbys gator i yttrandefrihetens namn.

Detta menar jag kommer att få långtgående konsekvenser i vårt samhälle. För om hatet normaliseras, så kommer våldet som en naturlig följd utav det. De bränder som förekommit i våra asylboenden är ett fruktansvärt exempel på hur extrema grupper i samhället går från ord till handling.

Vi har redan sett att det förekommit en förskjutning i hatets målgrupp. Först var det riktat mot invandrare och asylsökande. Nu riktar ”landsvänner” detta hat mot de politiker och journalister som man menar förskönat invandringen och mörkat dess negativa konsekvenser.

När det bereds plats för hatet på detta sätt i ett samhälle, så blir det således oerhört svårt att kontrollera och behärska det. Det är naivt att tro att hatet endast kommer att avgränsas till en viss målgrupp i samhället.

Just nu utmanas förtroendet för de flesta av våra demokratiska samhällsinstitutioner. Detta har flera olika orsaker. Men det hat som det mynnar ut i behöver behandlas omgående. För detta krävs sociala insatser från både stat och civilsamhälle. Det behöver forskas om hatets upphov och faktorer, samt dess konsekvenser för samhället. Hur påverkas demokratin av att politiker och journalister hoppar av på grund av hat och hot riktat mot dem?

Något så grundläggande som mobbing på våra grundskolor bör också bemötas. Barn och ungdomar bör ha klart för sig redan i tidig ålder att detta beteende inte har någon plats i skolan och att det ska (inte enbart kan) leda till allvarliga konsekvenser för dem som mobbar.

Är det något som ger näring åt globala konflikter idag, så är det just detta hat. Att det ges utrymme i Sverige vore därför en mycket tragisk väg att gå.

Kashif Virk, imam

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa