Radikalisering kan hejdas av religiösa

Radikalisering kan hejdas av religiösa

Dagen 1/6 2017

Radikaliseringsprocesser är något som intresserar en mängd debattörer och opinionsbildare. Vad är det som får människor att anamma en extrem världsbild som förhärligar våld och mord?

Nyligen deltog jag i en föreläsning av Tomas Lindgren, professor i religionspsykologi, anordnad på Södertörns högskola. Temat var religiös radikalisering. Lindgren har genom fältarbete i Indonesien kommit i kontakt med individer från flera radikala rörelser.

Radikaliseringsprocessen leder till ökad legitimering av intergruppvåld, ökat engagemang och ökat risktagande för detta. Radikaliseringen sker på en beteende-, kognitiv- och emotionell nivå. De föregås av faktorer som kan vara politiska, socioekonomiska och sociala.

Det rör sig främst om individer som upplever orättvisor gentemot sin identitetsgrupp, det vill säga den sociala grupp de själva tillhör. Sällan handlar det om individuell ”viktimisering”, utan det är snarare större sociala orättvisor som triggar radikala uppfattningar, där individen tar de förfördelades parti. Och sällan radikaliseras människor i ensamhet, utan oftast i en social kontext med släkt och vänner inblandade.

För att förverkliga sin världsbild finns ”kollektiva aktionsramar”, vari religiösa berättelser fogas in och ger dem mening. Att extrema handlingar motiveras med religiösa berättelser innebär att de får en högre mening och dimension. Den ideologi som utformas både begripliggör och legitimerar våldsbruket.

Denna process sker i alla miljöer, oavsett om vi talar om religiös eller politisk radikalisering. Av alla människor som genomgår denna process utgör unga män mellan 18–35 år en majoritet, enligt Lindgren.

När vi således diskuterar radikalisering och handlingsplaner för att motverka detta är det viktigt att väga in dessa faktorer. Främst handlar det om att ge unga människor en betydelsefull samvaro och ökad förståelse för sociala orättvisor. I detta arbete kan flera aktörer i samhället samverka, även vi religiösa företrädare.

Kashif Virk,

imam, Islams Ahmadiyya församling, Stockholm