Hot mot muslimer – ett hot mot demokratin

Hot mot muslimer – ett hot mot demokratin

Dagens samhälle 2/5 -17

Församlingen i brandhärjade Imam Ali Islamic Center uttryckte nyligen oro över sin utsatta situation. Myndigheter bör föra en regelbunden dialog med samfunden – och muslimer själva behöver bli mer öppna.

Natten mot 1 maj skadades Sveriges största shiamuslimska moské – Imam Ali Islamic Center i Järfälla – kraftigt i en brand. Utredningen pågår, och polisen behandlar det som en misstänkt mordbrand. Det är alltså för tidigt att spekulera i bakgrund eller motiv till händelsen. Däremot går det att konstatera att shiamuslimer har en tydlig hotbild mot sig i Sverige och andra platser runtom i världen.

För bara någon vecka sedan träffade jag företrädare för denna moské på ett dialogmöte. De uttryckte då oro över sin utsatta situation. De berättade även om hur muslimer i samhället alltmer beskrivs som en homogen grupp, vilket ju innebär att man som muslim likställs med medlemmar av terrorsekter som IS.

Denna diskurs mot muslimer är onekligen mycket farlig. Om religionsutövare upplever rädsla inför att besöka sina kyrkor, moskéer, tempel eller liknande, så är detta ett hot mot religionsfriheten och demokratin. Det var därför mycket passande att Säpo kopplades in efter händelsen i Järfälla. Vi bör i Sverige ha en tydlig bild om vad ett terrorbrott är, så att samhället är redo att bemöta det på bästa sätt.

Kännedom om inom-muslimska motsättningar behöver också öka. Just nu genomför jag en studie på Stockholms universitet om diskurser som förekommer hos muslimer om varandra här i Sverige. Även tidigare forskning visar att motsättningar mellan muslimer i landet är mycket starka. Vad dessa motsättningar kan få för konsekvenser, bör vi som samhälle ha större kännedom utav.

Men det största hatet som uttrycks mot muslimer är i sin natur islamofobiska. Det kommer regelbundna vittnesmål om trakasserier från muslimska kvinnor som bär slöja (ett tydligt muslimskt attribut). Människor diskrimineras utifrån sitt muslimska utseende och sitt muslimska namn. Även andra moskéer runtom i landet har utsatts för hot och bränder under senare tid.

För att förhindra islamofobiska uttryck och händelser tror jag det är viktigt att vi arbetar på alla plan. Myndigheter bör föra en regelbunden dialog med samfunden. Muslimer själva behöver bli mer öppna och välkomnande, och berätta om sina verksamheter och aktiviteter i moskéerna.

Även om media framhåller betydelsen av att vara konsekvensneutral, så kan man bli bättre på att lyfta fram även de många positiva exemplen från det muslimska civilsamhället. Och sannerligen behöver vi som samhälle se hoten mot muslimer som ett hot mot demokratin.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa