Vilka är de svenska värderingarna? Finns de? – S:ta Katharinastiftelsen