Hur personlig kan en präst eller imam vara på facebook?


Sveriges radio 8/9 2016

Finns det några gränser för hur personlig en präst eller imam kan vara på facebook, utan att det påverkar yrkesrollen? Hur kan det t ex påverka ett själavårdande samtal? Vilka avvägningar bör religiösa företrädare göra i sociala medier? Gäster är Camilla Lif, präst i Svenska kyrkan, och Kashif Virk, imam i Ahmadiyyasamfundet.