Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer

Öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer

Aftonbladet 8/8

Imam: En öppen dialog minskar rädslan och oron hos lokalbefolkningen

DEBATT. I dagarna kom nyheten om att ett flertal moskéer i Frankrike stängs ner eftersom de anses förespråka ”radikal islamism”. Frankrikes inrikesminister Bernard Cazeneuve menar också att fler moskéer kan komma att gå samma öde till mötes.

Beslutet kommer i en tid då Frankrike skakats av flera terrordåd där många oskyldiga människor har fått sätta livet till. Klart är att landet står inför en oerhörd utmaning när det gäller bekämpandet av våldsbejakande extremism. För att upprätthålla landets säkerhet väljer man därför att stänga ner moskéer som man anser vara en del av radikaliseringen. I rapporteringen framgår det dock inte varför just dessa moskéer utgör ett hot.

I stort välkomnar jag beslutet, som bland vissa uppfattas vara extremt. Jag anser att det är nödvändigt med tanke på den svåra situation som råder i landet. Många oskyldiga människor har fått sätta livet till i tragiska terrordåd. Våldsverkarna har dock haft minimal anknytning till moskéer eller religiösa samfund, och det är svårt att bevisa att de inspirerats därifrån.

Nedstängningarna kommer att kompletteras med en obligatorisk utbildning för landets imamer i statlig regi. Jag välkomnar även en liknande utbildning i Sverige, där imamer från olika inriktningar får möjlighet att träffa varandra (vilket inte sker så ofta) samt lära sig det svenska språket och de nu så omtalade ”svenska värderingarna”.

Samtidigt måste moskéer vara mer inbjudande, och låta både myndigheter och allmänhet få insyn i verksamheten. Om detta, att öppna upp dörrarna i Sveriges moskéer, skrev jag om redan i fjol.

Jag antar att beslutet som fattats i Frankrike måste ha föranletts av att myndigheter haft kännedom om verksamheten i landets moskéer, och att våra myndigheter här hemma kanske saknar den insynen. Av den anledningen välkomnar jag myndigheter att besöka min församlings moskéer för dialog och samverkan.

I år invigdes vår församlings nya moské, Mahmoodmoskén, i Malmö. Projektet bekostades helt av våra medlemmar i Sverige och vid invigningen närvarade Mirza Masroor Ahmad, global ledare för Islams Ahmadiyyaförsamling. I sitt talframhöll han att moskéer som sprider ondska inte har någon plats i islam och försäkrade att denna moské kommer att göra sitt yttersta för att bidra till ett harmoniskt samhälle.

Mahmoodmoskén kommer alltid att stå öppen för allmänheten. Vi är övertygade om att en öppen dialog minskar rädslan och oron hos lokalbefolkningen. Genom att föregå med gott exempel vill vi försöka ändra den negativa bilden av islam i samhället.

Nedstängningarna i Frankrike fordrar att vi muslimer i Sverige är än mer inbjudande och transparenta gällande vår verksamhet. En moské är en offentlig plats, och i islams begynnelse tilläts även anhängare av andra religioner att dyrka i moskéerna. Landets muslimer måste därför aktivt främja dialog och samverkan med övriga samhällsaktörer och inte blunda för det faktum att en majoritet är negativt inställda till islam. Jag är övertygad om att ett enda besök kan leda till en positiv skillnad i hur vår religion uppfattas.

Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat-moskén Stockholm

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa