Låt oss vara med och diskutera islam


Dagens samhälle 12/7

Almedalsveckan är en vecka som även för oss som betraktat den på avstånd verkar ha varit mycket intensiv. Diskussioner, debatter och seminarium om olika ämnen som engagerat och berört. En riktig högtid i det politiska kalenderåret. Men vad som varit särskilt förvånande är att en vecka som framförallt handlar om politik också handlat så mycket om religion – två begrepp som är helt frånskilda i vårt ytterst sekulära land.

En religion som särskilt varit på tapeten är islam. Därom har det diskuterats om bland annat demokrati, fundamentalism, extremism, hädelse och asylboenden. Även islamforskning har uppmärksammats. Flera framstående namn, som Leif Stenberg, David Thurfjell och Eli Göndör har varit med i mycket intressanta och förhoppningsvis givande och informerande samtal om islam.

Även Karin Flenser från Högskolan Väst, som nyligen utkom med en studie där det påvisats att religionsundervisningen i svensk skola utgår ifrån en sekulär diskurs och att både elevers och lärares inställning till religion är negativ (särskilt när det gäller islam), var med under veckan.

Det är positivit att islam diskuteras aktivt i vårt land. Jag anser det vara en möjlighet för en omedveten allmänhet att få insikt om religionen. Religionen behöver diskuteras på djupet, och vi behöver komma bort från den ytliga bild som förmedlas i media, som är allmänhetens främsta kunskapskälla.

Jag hade velat se att även en och annan imam varit inbjuden att medverka i Almedalsveckans samtal, så att islam även fått representeras av företrädare från olika inriktningar. Det hade givit diskussionerna bredd och nyans. Särskilt då man även bjudit in framstående islamkritiker som Mona Walter.

Jag själv tillhör en muslimsk församling (Ahmadiyya) som aktivt fördömer och tar avstånd från terror, antidemokratiska yttringar och straff för hädelse bland annat. För oss är det viktigt att integrera oss i nya samhällen, vilket sker genom att vi lär oss språket, utbildar oss och blir en del av samhället. Samtidigt önskar vi även upprätthålla de ideal och moraliska föreskrifter som vår religion lär oss.

Jag tror det finns ett stort behov i Sverige att allmänheten får komma i kontakt med utövande muslimer. Nyligen inträffade högtiden Eid-ul-Fitr, som kommer efter månaden Ramadan. Många medier uppmärksammade muslimers firande runt om i landet, och jag fick själv gratulationer från ickemuslimska vänner. Vad jag däremot saknade var lyckönskningar från våra politiker i Almedalen. I sin iver att tala om svenskhet och svenska värderingar, verkar det som att de glömt att hälsa landets muslimer en glad högtid.

Vill man diskutera islam måste man även inkludera muslimer i diskursen, och då menar jag muslimer från olika inriktningar och läroskolor. Allmänheten behöver informeras om islams mångfald, och att det är en religion som har olika mycket betydelse i olika människors liv.