Attitydsgranskning av Sveriges muslimer


Aftonbladet debatt 30/11 2015

I en intervju publicerad i SvD (27/11) säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson att han vill granska attityderna hos den muslimska befolkningen i Sverige. Syftet är att samhället ska få en uppfattning om hur utbrett det är med radikala strömningar bland muslimer i Sverige. För att understödja förslaget nämner han ett exempel från Storbritannien där en liknande granskning gjorts. Detta ska även leda till att debatten om muslimer ska kunna grundas på fakta istället för fördomar.

Ja, fördomarna mot muslimer är många under vår tid. Nyligen sa den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump i en intervju att han är öppen för förslaget att genomföra särskilda övervakningar och säkerhetsåtgärder riktade mot muslimer. (http://www.bbc.com/news/blogs-trending-34902694)

Det har inte undgått någon att Sverigedemokraternas inställning till islam i sin helhet är negativ. Många partimedlemmar har under enskilda tillfällen yttrat sig synnerligen fördomsfullt mot muslimer, däribland riksdagsledamoten Kent Ekeroth. Det skulle vara passande om en liknande granskning gjordes av detta parti för att se hur utbredd främlingsfientligheten och islamofobin egentligen är.

Hursomhelst, så kan det heller inte ha undgått Jimmie Åkesson hur svenska imamer aktivt tagit avstånd från terror och givit stöd åt myndigheter i kampen mot våldsbejakande extremism. Awad Olwan, Abd el Haqq Kielan och andra imamer har varit mycket tydliga med detta. Jag har själv bara under detta år skrivit ett tiotal debattartiklar för att argumentera emot radikala tendenser.

I intervjun står även att IS syfte med terrorattackerna i Paris är att provocera fram ett krig mellan öst och väst, mellan kristna och muslimer. Andra debattörer har påpekat att varje islamofobiskt uttalande i Väst bidrar till att öka stödet för dessa terrorgrupper.   Det är därför mycket oförsiktigt av en partiledare att föreslå denna undersökning under en tid då världen försöker vinna kriget mot den våldsbejakande extremismen. Dessutom hamnar muslimer som lever väl integrerade i det västerländska samhället i kläm varje gång dylika åtgärder diskuteras eller blir aktuella.

Sverigedemokraterna är landets tredje största parti. Under den senaste tiden har det inte undgått någon att de vidtagit radikala åtgärder för att få sin agenda igenom. De tror sig ha rätt att agera och yttra sig som de vill nuförtiden. Men jag önskar att det fanns fler i vårt samhälle som kunde se igenom deras politik och inse att de egentligen vill dela upp vårt mångkulturella samhälle i ett ”vi och dom”. Men ett demokratiskt, inkluderande samhälle som är tolerant och humant kan väl inte upprätthållas på detta sätt?

Det finns fler implikationer av detta förslag. Hur ska det genomföras rent praktiskt, och kan man förvänta sig uppriktiga svar från de svarande? Vad ska denna information användas till? Finns risken att muslimer som helt tar avstånd från radikala idéer blir än mer utsatta?

Min muslimska församling, Ahmadiyya, har aktivt tagit avstånd och motarbetat tendenser till radikalisering och extremism, och hållit våra portar öppna för allmänhetens granskning. Idag (fredag 27/11) kommer 4 riksdagsledamöter på besök i Nasir moskén I Göteborg för att samtala med ungdomar om dessa frågor. Det är en del av kampanjen #StoppaKrisen, som församlingen inledde på årets bokmässa. Mona Sahlin har uttryckt sitt stöd för denna kampanj, och i det senaste SVT Agenda talade demokratiminister Alice Bah Kuhnke om hur Ahmadiyyaförsamlingen arbetar proaktivt i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Det finns fler muslimska församlingar i Sverige som är aktivt deltagande i detta arbete. Att nu föreslå en gransking innebär även att dessa positiva krafter hämmas. Det finns alltså mycket att förlora om detta förslag en dag blir verklighet.