Vi muslimer hyllar det öppna, demokratiska samhället


Share2015-11-14-7ba78f71f29b54a96af2be84764292bcb689d11c2248fabb08d4c392a8433e8c-Picture Share2015-11-14-f089629c6f29a64b06edb109647a3f7e5c17b47ec6eb729f8048ae1f19552b61-Picture

[Panel i Kulturhuset i Stockholm 14/11 om angreppen i Paris dagen innan]

Expressen 16/11 2015

De fruktansvärda terrordåden i Paris har skakat om hela den demokratiska världen. Kriget mot terrorn har nu intensifierats, och flygbombningarna i Syrien/Irak och terroristjakten i Europa har trappats upp. Det har även uppstått en enorm rädsla. Många oroar sig bland annat över om att staterna som driver kriget mot terrorn är förmögna att säkerställa den egna befolkningens säkerhet. Civilbefolkningen har ännu en gång fått betala ett oerhört högt pris i blod i kriget mot terrorn.

Det demokratiska samhället har även visat fantastiska exempel av solidaritet, empati och kärlek. Vi har visat att vi står enade i kampen mot världens ondska.

Efter dessa terrorattacker vill även vi muslimer som lever i Europa uttrycka vår särskilda solidaritet med offren och deras anhöriga. Vi ber för deras välbefinnande och att fred etableras på vår jord. Vi tar avstånd från alla former av våld som utövas under täckmanteln av vår religion, och försäkrar om att vår islam ser mord och terror som mycket allvarliga handlingar. Dödandet av en enda människa anses av Koranen vara likt ett mord på hela mänskligheten (5:33) och terror förklaras vara värre än dråp (2:192).

Vi muslimer i Europa hyllar det öppna, demokratiska samhället. Det är här vi finner möjlighet att i frihet kunna utöva vår religion, dyrka Gud och tjäna mänskligheten. Att tjäna mänskligheten är en utmärkt form av jihad. Att sträva för att det samhälle vi lever i ska utvecklas och bli bättre är också ett jihad. Därför bekymrar det oss att jihad som begrepp nu kommit att tillämpas för en våldsbejakande ideologi. Islam förbjuder alla former av övergrepp och aggressionskrig.

Kriget mot terrorn har pågått i snart 15 år. De förtroendevalda politikerna som förespråkar det öppna samhället genomför detta krig på det sätt som de anser lämpligast. Vi civila måste leva med insikten om att våra nationers agerande innebär en enorm fara och utsatthet för terrordåd på hemmaplan. Enligt terroristerna och de som delar deras åsikt har våra länder under decennier stöttat diktaturer i Mellanöstern, och nu angrips dessa länder dagligen genom drönare och flygattacker. Vi kan bara föreställa oss hur onda vi måste framstå i deras ögon. Vi måste kräva utav våra politiker att de tar vår säkerhet på största allvar, i utbyte mot att vi stödjer kriget mot terrorismen – ett krig vars slut vi inte kan se inom överskådlig framtid.

Dessa terrordåd anses vara ett angrepp mot Europas och den fria världens sätt att leva. Om vi medborgare av den fria världen anser att vi besitter humana, ädla värderingar gällande mänskliga rättigheter och friheter, så måste vi även kunna introducera dem på ett fredligt sätt i vår omvärld. Vi får inte se våldsmetoder som den ultimata lösningen i kriget mot terrorn, för våld föder hat, och terror föder ännu mer terror. För att få slut på hatet mot väst måste vi därför ständigt utveckla vårt demokratiarbete i öst.

Genom att utbilda Mellanösterns framtida ledare, som delvis återfinns bland de flyktingar som kommit till Europa, så kan vi införliva demokratiska principer och ideal i dem. Om vi sedan genom internationella samarbeten lyckas etablera fred i Mellanöstern, så säkerställer vi även dessa människors återvändande. Då har vi aktivt bidragit till att människor i Mellanöstern äntligen ska kunna bygga den framtid som de själva vill ha.