Vilken Gud tillber muslimer?

Vilken Gud tillber muslimer?

Dagen debatt 23/10 2015

Roland Strandberg skriver i Dagen Debatt (10/21) diverse påståenden om vilken Gud som tillbes av de tre religionerna judendom, kristendom och islam. Han menar att guden av islam är någon annan, en slags mångud som egentligen tillhörde en viss stam.

Jag respekterar Strandbergs rätt till att ha en åsikt. Han åberopar även argument från historien. Men jag skulle dock vilja dementera de påståenden som görs i artikeln.

Profeten Muhammad (frid vare med honom) återintroducerade monoteismen i Arabien. Vi får inte glömma att araberna härstammade från Ismael, en utav profet Abrahams (frid vare med honom) söner. Anledningen till att judendom, kristendom och islam kallas abrahamitiska religioner är just för att de härstammar från den monoteism som vår gemensamme stamfader lärde ut.

I Koranen skrivs ingenting om den mångud som Strandberg nämner. Dock står det följande:

Säg: Vi tror på Allah (Gud) och på det som uppenbarats till oss, och det som uppenbarades till Abraham, Ismael, Isak, Jakob och till hans barn; och på det som gavs till Moses och Jesus; och på det som givits till profeterna från deras Herre. Vi gör ingen åtskillnad mellan dem, och för Honom (Gud) underkastar vi oss. (2:136)  

Säg: O Bokens folk! Kom till ett ord som är likvärdigt mellan oss – att vi inte ska dyrka någon vid sidan av Allah (Gud), och att vi inte ska tillskriva någon like för Honom…” (3:64)

Hela Koranen är full av referenser där en gemensam Gud förespråkas för de tre religionerna.

Att åberopa månsymbolen inom islam som ett bevis på att Allah är en mångud är likt man säger att korset inom kristendomen betyder att kristna dyrkar korset, alltså ett helt bottenlöst argument. Skulle dessutom vilja höra på belägg till de andra påståendena som görs i artikeln.

 

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa