Ett öppet brev till Sveriges muslimer

Ett öppet brev till Sveriges muslimer

Under senare tid har misstankarna gentemot vår religion blivit allt starkare. Detta framgår bland annat av en rapport skriven av Oxford Research på uppdrag av DO (2013). Rapporten beskriver utförligt hur attityderna gentemot muslimer blivit negativa i samhället och att detta lett till diskriminering på bl. a bostadsmarknaden. Daniel Poohl skriver i en krönika på Expos hemsida (13/9) om att flyktingströmmen mot Europa bedöms av högerextremister vara inledningen på en mer utbredd islamism i Europa.

Och ingen muslim i Sverige kan ha undgått denna misstänksamhet i vardagen, då man ställs till svars för vad människor världen över gör i vår religions namn.

Jag skriver detta inlägg som en ödmjuk vädjan till Sveriges hundratusentals muslimer. Detta är vägen jag anser vi bör ta för att rentvå vår religion mot allt felaktigt som tillskrivs den.

I vår heliga skrift Koranen står det att vi förutom att lyda Gud och profeten även ska lyda myndigheterna som råder över det land som vi är bosatta i (4:59). Ingenstans står det att regenterna måste vara muslimer för att de ska förtjäna vår lydnad, utan uppmaningen är allmän. Vår profet lydde således de icke-muslimska regenterna i Mecka under de inledande åren av sin mission, och trots hårda förföljelser manade han sina anhängare till tålamod och ståndfasthet. En muslim förväntas uppfylla de löften och förbund som denne slutit, i vårt fall med myndigheter och lagar i Sverige. Profeten Muhammad (frid vare med honom) lär också ha sagt att ”Kärlek för ens nation är en del av tron”. Sverige är dessutom ett land där vi i frihet får dyrka, bygga moskéer och till och med informera fritt om vår religion för allmänheten.

Även om denna yttrandefrihet ibland används för att kritisera eller förolämpa vår religion, så har vår religion inte givit oss tillåtelse till våldsamma reaktioner. Tvärtom står det att vi ska visa tålamod (3:186). Det är i själva verket en utmärkt möjlighet för oss att genom samma yttrandefrihet bevisa att sådana påståenden om islam är felaktiga. Vårt land har givit alla friheten att skriva i medier. Vår skrift uppmanar oss till och med att bemöta ondska med godhet (41:35).

Lärorna om att tjäna mänskligheten är ett återkommande tema i Koranen. Att hjälpa de svaga, utsatta och behövande förklaras vara en religiös skyldighet (2:177). Att upprätthålla fred och harmoni är ett mål som varje muslim bör eftersträva, och att agera rättvist en viktig föreskrift (5:8).

Så för att aktivt bidra till att förändra bilden av islam i Sverige idag, måste vi uppriktigt försöka följa de föreskrifter som vår religion ger oss. Det är även viktigt för att bevisa att vi tar avstånd från de extremister som tar sig rätten att företräda vår religion åt oss. Detta måste ske genom organisation och samarbete. Likt man gjort på moskén i Medborgarplatsen i Stockholm, som genom sin flyktinghjälp visat att de står sida vid sida med sitt land för att kunna hantera flyktingkrisen på bästa sätt.

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa