Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer


Gefle Dagblad 8/9

Någonting håller på att förändras i det svenska samhället. Det säger imamen Kashif Virk som har blivit ett ansikte utåt för arbetet mot islamistisk extremism.
– Visst vi kan ha fördomar och tänka negativa saker men att det ska leda till hat, det är skrämmande och skadligt för vårt land, säger han.

Tystnad är inte längre ett alternativ för Sveriges moskéer. Det tycker Kashif Virk som studerat sju år i London för att kunna bli prästens motsvarighet i islam, imam.
– Vi känner nu att eftersom islam är i fokus i ett negativt perspektiv så måste vi vara öppna mot allmänheten och ta avstånd från extrema tolkningar av vår religion, säger han.
Situationen för Sveriges muslimer håller på att förändras och det går snabbt.
– Främst skulle jag vilja nämna hatet. Folk uttrycker sig helt öppet så hatfullt nu som man inte har märkt av tidigare. Det gör mig orolig, säger han.
Hur länge har du märkt av den här ytterligare dimensionen på hatet?
– För mig så är det under det senaste året, säger han.
Han själv tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet som grundade Sveriges första moské i Göteborg 1976. Församlingen har moskéer i flera svenska städer och finns i 206 länder världen över.
Kashif Virk har på senare tid blivit en representant för islam i flera svenska medier. Han förespråkar en större öppenhet och tydlighet från Sveriges moskéer för att förbättra muslimernas situation.
– Precis så tydliga som islamofoberna är i sin tolkning av vår religion, så måste vi vara lika tydliga tillbaka att det inte stämmer. Det måste finnas en motpol och där känner jag mig ganska ensam, säger han.
Kashif Virks moské ligger i Spånga i norra Stockholm. För att göra moskén så öppen som möjligt har han bjudit in allmänheten, myndigheter och skolklasser för studiebesök. Han har varit noggrann med att tydligt fördöma våldsbejakande jihadistgrupper i bland annat Syrien.
– Det är viktigt framför allt för muslimska ungdomar, som kanske är vilsna, att visa att islam verkligen står för fred. Miljön blir allt mer fientlig och då är tystnad inte rätt väg att gå. Okej vi har inget att göra med vad muslimer i andra länder gör på samma sätt som en ateist inte har något att göra med vad andra ateister gör. Men det ska inte vara någon annan som representerar vad vår religion står för. Varken andra som kallar sig muslimer eller folk som är emot islam. Jag vet inte varför det inte varit så många andra muslimska företrädare som sagt dessa saker.
Kashif Virk minns hur muslimernas situation förändrades efter terroristattackerna i USA 11 september 2001. Han gick då själv i skolan.
– Då var det mest att jag var en utlänning. Jag var den enda bruna i klassen och det var nog bara det, att jag var annorlunda. Men det här med att vara muslim, det kom efter 11 september.
I dag är situationen troligtvis mycket värre.
– Det måste vara oerhört plågsamt för muslimska barn som får frågor i skolan från sina vänner som hört från sina föräldrar att islam gjort olika saker. En konflikt som pågår i en annan del av världen förändrar folks sätt att tänka och föräldrar överför det till sina barn, säger Kashif Virk.
För att förändra den nuvarande situationen tror han att det krävs mer kunskap. Där har även journalister ett ansvar.
– Svenska medier använder många muslimska termer. När detta sker får allmänheten reda på att jihad är en aggressiv och negativ term vilket det egentligen inte är. Så om vi då är tysta leder det till att hela kunskapen inte kommer ut.
Allt ska börja i skolan tycker Kashif Virk. Den religionsundervisning som finns måste bli mer omfattande eftersom vi lever i ett globalt mångkulturellt samhälle.
– Då måste vi lära oss mer av andra människors kulturer. Annars uppstår den här klyftan mellan oss.
I Sverige finns det muslimska ledare som förordar att muslimer inte ska integrera sig med den svenska ickemuslimska befolkningen. Det motiveras med att nära kontakter med ickemuslimer kan försvaga tron på islam.
– Det är en helt felaktig tanke. Muslimer ska vara lojala och integrera sig i de samhällen man kommer till och lära sig språket. Det är vi väldigt tydliga med i vår församling, att man måste lära sig svenska för att kunna lyckas och för att ha en framtid här.
Under sommaren har det rapporterats i flera medier om hur vissa segregerade stadsdelar påverkats allt mer av religiösa ledare i stället för svenska lagar och regler.
– Jag märkte när jag flyttade till Stockholm att utlänningar bor i sin stadsdel och har minimal kontakt med svenskar. Vi måste öka motivationen för dessa människor att integrera sig och komma i kontakt med svenskar. Om det ökar får muslimer reda på att svenskar är goda, ärliga och trevliga människor. Om inte detta sker kommer de här fördomarna att etsa sig fast bland invandrare och det gynnar bara de här personerna som säger att muslimer inte ska integrera sig.
Ansvaret ligger inte bara på en sida tycker Kashif Virk utan för att lyckas med en bra integration krävs det en vilja från alla.
– Från muslimernas sida så måste vi integreras bättre, från andra sidan märker jag att man måste ge möjligheten för invandrare att integreras bättre. Det är inte lätt att flytta in till vissa områden.
Kashifs församling inleder nu en informationskampanj för att motverka radikalisering i Sverige.