Fler imamer måste motarbeta jihadister


Expressen söndag 16 augusti 2015

På senaste tiden har olika röster i samhället höjts med krav på ett mer förebyggande arbete för att stoppa jihadister från terrorresor.
Jämförelsevis är Sverige långt efter andra länder i Europa inom detta område. Anledningarna till det anses bland annat vara osäkerheten kring vem som ska bära ansvaret i frågan, samt att det råder en beröringsskräck och att man vill undvika en konflikt med landets muslimer. Särskilt muslimska församlingar och moskéer förväntas engagera sig mer i frågan.
Andra menar att islamistiska tendenser bör fördrivas med religiös argumentation.
I nuläget finns det ytterst få muslimska imamer som gör detta offentligt.
Det råder dessutom stor okunskap om religion och dess inflytande över människor i vårt land. I skolor och medier ges en mycket begränsad insyn i vad de olika religionerna egentligen står för.
Jag håller med. Kunskapen om islam måste öka i samhället, då det utgör en stark faktor till att motverka fördomar. Aktörer som innehar en position där de kan informera och utbilda inom detta ämne måste bli mer framträdande.
Jag vill även understryka att vi muslimer ser på radikalisering med lika stort allvar som övriga i samhället, kanske till och med mer.
Under senare tid har jag som imam fått möjlighet att skriva i medier och ta avstånd från IS tolkning av islam, och avslöjat att deras ambition om att etablera en muslimsk stat helt bestrider den lära som de påstår sig följa.
Vår församling Islam Ahmadiyya har delat ut hundratusentals broschyrer över hela landet med budskapen Muslimer för Fred och Kärlek för Alla Hat mot Ingen.
Syftet har varit att motverka extrema tendenser bland muslimer, och även att motverka islamofobi.

Våra moskéer runtom i landet är öppna för allmänheten.
Skolklasser kommer på gratis studiebesök. Den svenska nationaldagen firas genom att bjuda in våra grannar till att sjunga nationalsången och äta grillad mat med oss. Vi har varit tydliga med att säga att lojalitet gentemot vårt land Sverige, är vårt huvudsakliga ansvar som medborgare.
Regelbundet anordnas även forum där talare från olika trossamfund inbjuds för att tala om fred och religiös harmoni.
Det senaste ägde rum på ABF Stockholm i maj. I juni deltog Mona Sahlin vid Ahmadiyya församlingens årsmöte i Göteborg, där hon visade uppskattning och stöd för vårt arbete.
I september inleder vår församling en kampanj med temat ”Stoppa krISen” på bokmässan i Göteborg. Det är tänkt att vara en rikstäckande kampanj för att informera om vad vår religion egentligen står för, med det huvudsakliga syftet att motverka både radikalisering och islamofobi.
Vi står således sida vid sida med det svenska samhället för att motverka alla former av radikalisering och extremism, och är tacksamma för att yttrandefriheten i vårt land ger oss möjlighet till detta.

Som imam i ett muslimskt samfund i Sverige är jag medveten om att muslimer generaliseras, med minimal hänsyn till vad just deras inriktning representerar.
Likt vilken annan religion som helst så har islam oerhört många inriktningar. Dessa inriktningar avgrenas sedan i politiska grupper likt IS som även har politiska agendor som de lockar till med religionens auktoritet.
Där har vi imamer en oerhört viktig uppgift, nämligen att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa islamisters maktgirighet.
Bemötandet har hittills varit övervägande positivt. Men än finns de som räds av fördomar om att det må finnas ett dolt bakomliggande syfte till att denna information sprids. Till alla dem som tycker så vill jag klart och tydligt säga att som muslim står lojaliteten gentemot mitt land Sverige allra högst i min tro.

Kashif Virk, Imam inom Islams Ahmadiyya Samfund i Stockholm