Islamism bör fördrivas med religiös argumentation

Islamism bör fördrivas med religiös argumentation

Magnus Ringgren skriver på Aftonbladet Kultur (12/8) att islamistiska tendenser bör fördrivas med religionen och religiös argumentation. Han nämner att det finns ytterst få muslimska imamer som gör detta offentligt. Enligt Ringgren råder det dessutom stor okunskap om religion och dess inflytande över människor i vårt land. I skolor och medier ges en mycket begränsad insyn i vad de olika religionerna egentligen står för.
Jag håller med. Kunskapen om islam måste öka i samhället, då det utgör en stark faktor till att motverka fördomar. Samhällets aktörer som innehar en position där de kan informera och utbilda inom detta ämne måste bli mer framträdande under rådande omständigheter.
Som imam inom ett muslimskt samfund i Sverige är jag medveten om att muslimer generaliseras, med minimal hänsyn till vad just deras inriktning representerar. Likt vilken annan religion som helst så har islam oerhört många inriktningar. Dessa inriktningar avgrenas sedan i politiska grupper – likt IS – som även har politiska agendor som de lockar till med religionens auktoritet. Där har vi imamer en oerhört viktig uppgift, nämligen att bryta denna religiösa auktoritet och påvisa islamisters maktgirighet.
I september månad introducerar Islams Ahmadiyya Församling en rikstäckande kampanj kallad ”Stoppa krISen”. Syftet är att sprida kunskap och information om islam bland allmänheten, för att motverka både radikala tendenser och islamofobi. Arbetet föregås av ett annat projekt, där församlingen under 10 år delat ut över 1 miljon broschyrer över hela landet med budskapen ”Muslimer för Fred” och ”Kärlek för Alla, Hat mot Ingen”. Regelbundet anordnas även interreligiösa forum, där talare från olika trossamfund inbjuds för att tala och fred och religiös harmoni. Det senaste ägde rum på ABF Stockholm i maj. I juni deltog Mona Sahlin vid Ahmadiyya församlingens årsmöte i Göteborg, där hon visade sin uppskattning och stöd för vårt arbete.
Bemötandet har hittills varit övervägande positivt. Men än finns de som räds av fördomar om att det må finnas ett dolt bakomliggande syfte till att denna information sprids. Till alla dem som tycker så vill jag klart och tydligt säga att som muslim står lojaliteten gentemot mitt land – Sverige – allra högst i min tro.

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa