SD tolkar Koranen som muslimska extremister

SD tolkar Koranen som muslimska extremister

Imam: Islam ska få kritiseras – men Mattias Karlsson slår mot de goda krafterna.

Aftonbladet, 22/4 2015

I SVT:s program ”Partiledaren” den 21 april intervjuades Sverigedemokraternas partiledareMattias Karlsson. Frågorna handlade främst om partiets syn på den svenska identiteten. På frågan om man kan vara muslim och en del av den svenska nationen, svarade Karlsson:

”Ja, om man har en väldigt, väldigt moderat tolkning av Koranen som ligger väldigt långt ifrån Koranens bokstavliga innehåll”.

Mattias Karlsson har även tidigare uttryckt sig på liknande sätt angående islam. I SVT ”Agenda” den 12 april beskrev han religionen som en våldsförhärligande och totalitär ideologi, som både förtrycker kvinnor och homosexuella. Mattias Karlsson menade att det hatfulla budskapet i Koranen är ett hot mot mänskliga rättigheter, jämlikhet och fred och stabilitet i världen. 

Jag bortser här ifrån de sociala effekter dessa påståenden kan få för de hundratusentals muslimer som lever i Sverige. Men samtidigt håller jag med om att islam borde få kritiseras, likt vilken annan ideologi och religion som helst.

Som imam vet jag precis vilka verser Karlsson antyder om. Men jag menar även ödmjukt att Sverigedemokraterna i sin tolkning av Koranen begår samma misstag som de muslimska extremisterna gjort. Beskrivningen ovan stämmer överens med den bild av religionen som extremister förespråkar.

Men är detta verkligen vad som står i Koranen? Är det dessa idéer som inpräntas i varje muslim sedan barndomsben, och som denne sedan hyser i sina hjärtan och på så vis utgör ett hot mot västerländsk demokrati?

Koranen innehåller tydliga verser som förespråkar jämställdhet, förbud mot terrorism och principer för hur en demokrati ska se ut. Den förbjuder även all form av diskriminering – även gentemot homosexuella. Den fattar inte beslut om en individs privata angelägenheter, och särskilt inte angående dem som inte bekänner sig som muslimer.

Och självklart innehåller Koranen inget hatbudskap. Mina studier har övertygat mig om att den lär mig hur jag kan älska min näste på bästa möjliga sätt. Min religion uppmanar mig till medmänsklighet, välgörenhet och respekt.

Under historien har innebörden av Koranens verser många gånger förvrängts och plockats ur sitt sammanhang. Skriften har ofta blivit ett redskap för makt, terror och övergrepp. Människan har varit likt den hantverkare som medvetet missbrukat sina redskap. Även om de avsedda verserna inte funnits i Koranen, så hade hatfyllda människor funnit andra förevändningar till att terrorisera andra. Men en sådan inställning får aldrig anses vara representativ för en hel livsåskådning.

Det är med rätta som Sverigedemokraterna kritiserar extremister och påpekar det hot som de utgör mot vårt samhälle. Men de antyder samtidigt att de liberala muslimerna inte vet bättre än att följa en skrift som sanktionerar omänskligt beteende. Det är denna antydan som jag ställer mig kritiskt till. 

Kashif Virk

Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm

 

 

Äldre artiklar och reportage inlagda efterhand:

Fördömer och tar avstånd från ISIS

Mer våld bekämpar varken orättvisor eller terrorism – 2014

Imam försöker stoppa IS-rekrytering – 2014

Imambesök på ramadan – Norrländska Socialdemokraten 30 juli 2013

Imam och nivåhöjare – Kvällsposten 24 apr. 2013


Warning: Division by zero in /home/mkasveri/nem/website/imambloggen.se/wp-includes/comment-template.php on line 1520

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa