Replik till Nima Gholam Ali Pour

Replik till Nima Gholam Ali Pour

http://www.nimatown.blogspot.se/

Bäste Nima Gholam Ali Pour,

Det är minst sagt upprörande att läsa om din förståelse och dina åsikter om Islam[1]. Det är inte innehållet som oroar, eftersom detta är vad islamkritiker skrivit under flera århundraden. Vad som oroar är att Du, som poserar med en magisterexamen i migration och Etniska relationer, anser denna tolkning vara den egentliga.

Det finns miljontals muslimer i världen idag, och oerhört många utav dem är mer upplysta och kunniga än vad du är. Men de bekänner sig fortfarande stolt som muslimer. Kan du anse att de, som läst samma texter som du, fortfarande känner sig stolta över sin religiösa tillhörighet?

Ett bevis på dina bristande kunskaper om Islam (de flesta punkter du nämner verkar vara plagiat) är att du generaliserar oerhört mycket. Hur upplyst är det att skriva ”Självklart så rättfärdigar koranen våldtäkt eftersom den är författad av en arabisk krigsherre från 600-talet” eller ”Koranen är en bok för människor som levde i öknen på 600-talet”? Hela denna mening gör mig förundrad, och jag kunde aldrig förvänta mig at en ”upplyst” människa uttrycker sig så.

Sedan kan man även undra vad du menar med ”normerna av vår tid”. Menar du kanske vår ”upplysta” och fria syn på sexualitet? Menar du film och underhållning, där saker som våld, kriminalitet och även våldtäkter blivit något man visar för att just underhålla? Eller menar du ett samhälle som styrs av vinning och begäret efter att kapitalisera?

Jag förnekar absolut inte att vår tid är berövad från goda normer. Jag tror starkt på att mänskligheten hela tiden utvecklas, både positivt och negativt. Men som muslim anser jag att den Heliga Qur’anen innehåller grundläggande principer för hur jag bör förhålla mig till ett samhälle som ständigt genomgår förändringar. Samtidigt förnekar jag inte heller att Islam feltolkas och missbrukas av muslimer själva, men vi ska aldrig anse dessa människor vara representativa för Islam.

Jag ber om ursäkt för att jag uttrycker mig på ett upprört sätt, men kanske beror det på att jag inte förväntade mig denna text från dig. Jag ska nu hursomhelst besvara de invändningar som du nämner i artikeln.

Du skriver om ”våldtäkt av krigsbyte” och refererar till 23:1-6. Din tolkning av verserna är oerhört skrämmande, och om vissa muslimer i världen delar den idag kan jag bara beklaga. Begreppet Milk-e-Yamin på arabiska kännetecknar de kvinnor som följt med sina makar till krigsfältet men som efteråt hamnat hos motståndarna. I Arabien var det förr mycket vanligt att man behandlade dessa på ett oerhört förnedrande och slaviskt vis. Eftersom muslimerna själva ständigt blev angripna av fienden och var tvungna att försvara sig själva, hände det att den stupande fiendens kvinnliga anhöriga hamnade hos dem. Det var därför viktigt att ha en lära för hur de bör behandlas. Den Helige Profeten (sa) sade själv att det är en mycket god handling om man utbildar, frigör och sedan gifter sig med sin milk-e-yamin (d.v.s. som ens högerhand besitter, vilket är en metaforisk term som används för dem) [Bukhari Kitabul Ilm]. Det finns hursomhelst inte utrymme att i detalj skriva om detta. Vi kan inte helt sätta oss in i omständigheterna som rådde i Arabien på 600-talet, och bör därför inte uttrycka oss alltför oförsiktigt om det. Vi muslimer följer de principer om godhet, medmänsklighet och vänlighet som genomsyrar den Heliga Qur’anen, med full övertygelse om att profet Muhammad (frid vare med honom) var en förebild för oss i detta avseende.

Du skriver sedan att ”Först och främst är koranen en kvinnofientlig bok”. Men Qur’anen ger oss följande bud om hur vi bör behandla det motsatta könet: Och behandla dem med vänlighet (4:19), för män finns en andel av vad de förtjänat och för kvinnor finns en (lika) andel av vad de förtjänat (4:32 – här står att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete, något som vi i Sverige fortfarande eftersträvar). Profet Muhammad (sa) sade att den som förtjänar mest respekt är en persons moder [Bukhari Kitabul Adab]. Det finns oerhört många exempel att ge. Vad som jag återigen måste nämna är att tyvärr följer inte muslimer många utav dessa läror, och det är därför som utomstående betraktare kan göra invändningar.

Låt mig hursomhelst påminna dig om det engelska uttrycket ”eye of the beholder”. Din uppfattning av islam påverkas mycket av den person du är. Jag lovar dig att om du studerar Islam med ett öppet sinne, så kommer du att få en helt annorlunda uppfattning.

Kashif Virk

Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm

[1] http://www.nimatown.blogspot.se/


Warning: Division by zero in /home/mkasveri/nem/website/imambloggen.se/wp-includes/comment-template.php on line 1520

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa