Profet Muhammed brukade förlåta fienden


Dagen, 17-10-2013

Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att islam lär ut fred, och vår tro påverkas inte av vad någon annan anser om oss.

Brith Asplund skriver att islams lära är motstridig då den innehåller uppmaningar om både fred och krig. Hon har kunskap om vad som står i Koranen, men för att förstå budskapet däri är det grundläggande att studera varje vers i sitt sammanhang. Hon begår tyvärr samma misstag som terrorister gör då de utför våldsaktioner i islams namn. Men jag ber henne fundera över hur man någonsin kan tro att en sådan barbarisk lära funnit rum hos miljontals människor på jorden? Kan man anse att alla muslimer på jorden hänger sig åt en lära som uppmanar till att döda trolösa?

Studerar man tidig muslimsk historia och läser om de övergrepp som muslimer fick utstå kan man enkelt förstå varför de uppmanades att visa tapperhet. Men profet Muhammad (frid vare med honom) hade som vana att oftast förlåta fienden, och han tillämpade alltid denna princip frånKoranen:

”Vedergällningen för en skada är en liknande skada, men för dem som förlåter och (därigenom) åstadkommer en bättring finns det en belöning hos Allah. Han älskar förvisso icke de förorättande.” 42:40

Vi Ahmadiyyamuslimer är övertygade om att islam lär ut fred, och vår tro påverkas inte av vad någon annan anser om oss. Äktheten i någons tro kan enbart avgöras av Gud, då Han känner till vad som finns i våra hjärtan.

Kashif Virk

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *