Islam kapat av blodtörstiga terrorister

Islam kapat av blodtörstiga terrorister

Dagen, 24-11-2013

För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg.

Terrorattackerna vid en kyrka i Peshawar (Pakistan) och en galleria i Nairobi (Kenya) skördade över 100 människoliv – helt oskyldiga män, kvinnor och barn. För alla fredsälskande muslimer världen över var denna blodiga söndag ännu en dag av sorg. Återigen kapades vår religion av blodtörstiga terrorister som förespråkar våld i dess namn, och deras omänskliga agerande har lämnat oss skärrade. Våra tankar och böner går till offren för dessa attentat och deras anhöriga. Det är omöjligt för oss att förstå hur någon som påstår sig vara en anhängare av islam (vilket betyder fred) kan begå sådana grymheter i religionens namn. Detta särskilt med tanke på att islams grundare Muhammad beskrev en muslim som någon ”vars hand och tunga andra går säkra ifrån”. Vidare utfärdade han år 628 ett fribrev till de kristna av S:t Katarinas kloster vid berget Sinai, där det stod följande: ”Deras kyrkor bör respekteras; de bör varken hindras från att reparera dem eller från helgden av sitt förbund. Ingen bland muslimerna bör ohörsamma detta förbund till den Yttersta DagenOrientalus v 13 s 600. Vi muslimer uppmanas av vår skrift Qur’anen att vid behov även strida för att upprätthålla friheten att dyrka i kyrkor, kloster och tempel 22:40. Vidare står det att dödandet av en enda person är likgiltigt med dödandet av hela mänskligheten 5:32.

Men i dag råder det helt motsatta i många muslimska länder, där ingen går säker från dessa förövare. Den politiska situationen i många utav dessa länder har lett till att terrorister fått fritt spelrum. Regeringarna är antingen lamslagna, hjälplösa eller oförmögna att förhindra dessa attacker. Samtidigt saknas uppriktighet och beslutsamhet i världsmakternas agerande, och flera år efter det att kriget mot terrorismen inleddes på allvar har situationen i världen förvärrats markant. Blott fördömande av dylika attacker ledsagat med en fortsatt aggressiv politik i Mellanöstern och Afrika kommer aldrig att undanröja den ilska som florerar hos människor i dessa länder.

Vi alla delar ansvaret för att utrota terrorismen, då dess hotbild är global och påverkar oss alla. Men i stället för att tillämpa principen ”våld mot våld”, som aldrig löst någon konflikt, måste vi studera de bakomliggande orsakerna till problemet. Där kommer vi finna faktorer som orättvisa, fattigdom och brist på utbildning vara de egentliga orsakerna till många vedermödor på vår planet.

Vårt muslimska samfund (Ahmadiyya) bedriver en global kampanj för att befrämja fred, och här i Sverige har vi delat ut hundratusentals flygblad med budskapet ”Muslimer för Fred”. Vi inspireras av vår övertygelse att islam lär ut fred, respekt, lojalitet och frihet. Det är genom utövandet av dessa värderingar som vi en dag förhoppningsvis kommer etablera fred på vår jord.

Kashif Virk, Imam Bait-ul-Aafiyyat moskén, Stockholm


Warning: Division by zero in /home/mkasveri/nem/website/imambloggen.se/wp-includes/comment-template.php on line 1520

You May Have Missed

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa