Isis s.k. kalifat


(Opublicerat)

Efter sitt våldsamma härjande i Irak och Syrien har ISIS nu utropat ett kalifat. Med brutala metoder har de försökt upprätta något heligt som de anser alla muslimer vara skyldiga att ansluta sig till. Genom att agera emot islams läror har de förkunnat sig själva vara förvaltarna av islams arv. Och nu önskar de med tvång föreskriva sin tolkning på sin befolkning.

Isis agerande är uppenbart politiskt betingat. Inga ädla avsikter ligger dolda bakom deras aktioner. Men deras försök att locka till sig muslimer genom att hänvisa till islam är avskyvärt.

Profet Muhammad (frid vare med honom) gav en helt annan bild på hur makten ska förvaltas enligt Guds vilja. När han migrerat till Medina, efter att ha flytt från grymma förföljelser i sin hemort Mecka, så lade han grunden för en sekulär stat. Det fördrag som slöts mellan alla invånare av Medina (avgudadyrkare, judar och muslimer) vid profetens ankomst utnämnde honom som ledare, och förklarade att alla skulle ha rätt att utöva sina religioner och att man skulle bistå varandra under motgångar. Alla skulle dessutom ha rätt att döma enligt sina egna lagar. Det finns inte ett enda exempel från denna tid om att någon tvångsmässigt konverterades till islam.

Agerandet av islamistiska terrorister under vår tid har helt undergrävt den sanna bilden av profet Muhammads (frid vare med honom) ädla personlighet. Historiker har under alla tider skrivit och prisat hans barmhärtighet och medmänsklighet. Det är dessa egenskaper som idag har gjort islam till en av de största världsreligionerna.

Som muslim skulle jag därför vilja ta avstånd från synen på islam som en våldsbejakande religion. Jag ser terrorism som en kapande av islam, och som en reaktion mot de enorma politiska och ekonomiska orättvisor som råder i vår samtida värld.

Däremot, lär islam oss hur vi kan leva ett liv där vi uppfyller våra andliga behov genom att tjäna Gud och tjäna mänskligheten. Som ahmadiyyamuslim är jag själv anhängare av en kalif (andlig företrädare) vid namn Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Han har rest jorden runt och förkunnat islams fredliga budskap. Under senare år har han talat på platser som Capitol Hill, EU-parlamentet i Bryssel och i det brittiska parlamentet. Världsledare har välkomnat hans fredliga budskap, och även det humanitära arbete och välgörenhet som bedrivs under tillsynen av detta kalifat. Idag har detta kalifat cirka 160 miljoner anhängare i 200 länder världen över. Mottot för Islams Ahmadiyya Församling är – i led med islams läror, och i kontrast till terrorism – Kärlek för alla, Hat mot ingen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *