Ahmads liv #MessiasHarKommit

Här kan du läsa en biografi av Islams Ahmadiyya församlings grundare Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) som […]


Yttrandefrihet i Aktuellt

21/4 -22 Deltog i Aktuellt och diskuterade yttrandefrihet med integrationsföreläsaren Mustafa Panshiri. Länk till klipp