Fritt fram att fråga Kashif om islam

Gotlands allehanda 25/6 2021 Intervju i Eftermiddag i P4 Gotland Jämlikhet, jihad och böneutrop? Nu finns möjligheten för centrumbesökare att […]


Media report

Over the years I have made an effort to present the teachings of Islam to the wider public in Sweden. […]


#FrågaEnMuslim i Gävle

P4 Gävleborg, 6 april 2021 45 minuter in i avsnittet intervjuas jag och kollegan Rizwan Afzal i ”Eftermiddag i P4 […]


Yttrandefrihet – var går gränsen?

Samtal på ABF Stockholm tisdagen 26 januari. Inledning: Göran Stanton och Andrea Larsson, Hatbrottsgruppen, Polisregion Stockholm 📣 Panel 1: Politikersamtal […]


Samtal och seminarier

För att bidra till det demokratiska samtalet om religion har Islams Ahmadiyya församling i Stockholm anordnat en rad seminarier där […]


Profeternas insegel

Bland muslimer finns en uppfattning om att profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) kategoriskt var den siste […]