tolerans


Gå inte i Åkessons fälla

Återigen har Sverigedemokraterna fällt ett politiskt laddat uttalande om islams plats i Sverige. Den efterföljande debatten bör inte handla om rimligheten i Åkessons uttalande, om det verkligen förekommer dessa hemska saker i svenska moskéer. I stället för att gå i Sverigedemokraternas fälla varenda gång bör vi skärskåda de antidemokratiska undertonerna i deras uttalande, skriver Kashif Virk.


Regeringen bjuder in trossamfunden

Regeringens hemsida: https://sverigesradio.se/artikel/socialministern-efter-motet-med-trossamfunden I media: SVT SR Torsdagen 3/8 fick jag äran att representera Islams Ahmadiyya församling på en inbjudan av utrikesminister Tobias Billström och socialminister Jakob Forssmed på Utrikesdepartementet. De religiösa samfunden fick möjlighet […]