Yttrandefrihet – var går gränsen?

Samtal på ABF Stockholm tisdagen 26 januari. Inledning: Göran Stanton och Andrea Larsson, Hatbrottsgruppen, Polisregion Stockholm 📣 Panel 1: Politikersamtal […]


Samtal och seminarier

För att bidra till det demokratiska samtalet om religion har Islams Ahmadiyya församling i Stockholm anordnat en rad seminarier där […]


Profeternas insegel

Bland muslimer finns en uppfattning om att profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) kategoriskt var den siste […]


Isa ibn Maryam

Idag tror majoriteten av världens muslimer att Isa ibn Maryam (frid vare med honom), Guds sändebud till Israels folk (Koranen […]


Imamen om Twitter-kampanjen

Dagens Opinion 12/9 2020 Svenska muslimer brukar ligga lågt på Twitter, även när exemplar av koranen förstörs och ideologin sågas. […]


Muslimskt Teologiskt Forum

Under augusti 2020 diskuterade ett flertal medlemmar i Islams Ahmadiyya församling sin tro på forumet ”Muslimskt Teologiskt Forum” på Facebook […]


Islams Ahmadiyya församling – tro och lära

Bland muslimer i allmänhet finns en mycket vag uppfattning om Islam Ahmadiyya församlings tro och lära. På denna sida publiceras ett utdrag av av församlingens grundare Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) som klargör våra mest centrala trossatser.


Debatt med imam

I april inträffade en debatt mellan mig och imam Salahuddin Barakat från Malmö på Facebook. För att klargöra bägges ståndpunkter […]


Döden #COVID-19

Varje dag läser vi om hur dödstalen stiger i olika länder på grund av coronaviruset. Ett fenomen som för oss […]