Ahmadiyya Islam


Debatt med imam

I april inträffade en debatt mellan mig och imam Salahuddin Barakat från Malmö på Facebook. För att klargöra bägges ståndpunkter (Islam Ahmadiyya och Ahlus Sunnah wal Jamaah) inför en bredare publik, publiceras den här. Länk: […]