Regeringen bjuder in trossamfunden

Regeringen bjuder in trossamfunden

Regeringens hemsida

I media:

SVT

SR

Torsdagen 3/8 fick jag äran att representera Islams Ahmadiyya församling på en inbjudan av utrikesminister Tobias Billström och socialminister Jakob Forssmed på Utrikesdepartementet. De religiösa samfunden fick möjlighet att ta del av regeringens arbete kring de tragiska händelserna i vårt land under senare tid samt ge synpunkter. Våra ministrar lyssnade noggrant och tålmodigt på alla representanter vilket var en mycket fin gest.

Från församlingens håll fick jag berätta hur vi under de senaste åren motverkat dessa hatiska handlingar genom att utöka dialog och sprida kunskap i mer än 90 orter och platser under de senaste åren genom #FrågaEnMuslim och #KoranenLär. Detta uppskattades mycket av socialministern.

Jag påtalade också vikten av att tydliggöra gränsen mellan Yttrandefrihet och Hets mot folkgrupp (hate speech). Inte ens våra närmaste europeiska grannar kan se hur vi i Sverige gör den distinktionen. Jag uttryckte förhoppning om att aktionen utanför moskén på Eid ul Adha prövas i en svensk domstol.