Finns SD-förslag jag som muslim kan stå bakom

Finns SD-förslag jag som muslim kan stå bakom

Expressen debatt 29/8 -22

Det finns flera likheter i värderingar mellan islam och Sverigedemokraternas partiprogram. Likheter som gjort att jag slagits av tanken att rösta på SD, om det inte vore för deras hat mot islam, skriver imamen och samhällsdebattören Kashif Virk.

DEBATT. I föregående veckas partiledarutfrågning i SVT fick Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson frågor om sin syn på islam. De följande minuterna ägnade han sig åt att uttrycka sina vildaste fördomar om synen på kvinnor, jämställdhet, barn och djur bland muslimer. 

Utmålar muslimer som ett hot

Han menade att den muslimska livsstilen skiljer sig värderingsmässigt från sättet som man lever på i Sverige, och att en så pass stor muslimsk invandring till Sverige har påverkat samhället negativt.

Sverigedemokraterna är ett parti som på olika sätt gjort upp med sitt mörka förflutna, men är det något de inte verkar vara villiga att uppdatera så är det synen på islam. Troligtvis är det för att hatet mot islam, och utmålandet av muslimer som ett hot, varit en stor anledning till partiets framgångar. Genom att utmåla islam som en politisk ideologi, har man hittat den stora fienden.

Finns likheter mellan islam och SD

Jag förväntar mig inte att Jimmie Åkesson eller hans parti förändrar sin åsikt i frågan, även om jag försökt få till ett samtal. Men jag vill härmed påtala likheter i värderingar mellan islam och Sverigedemokraternas partiprogram. Likheter som gjort att jag slagits av tanken att rösta på SD, om det inte vore för deras bottenlösa hat mot min religion. 

I partiledarutfrågningen tog Åkesson specifikt upp synen på kvinnor, barn och djur. Här följer därför en jämförelse mellan hur SD och islam ser på denna fråga. I Sverigedemokraternas partiprogram går bland annat att läsa:

”Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, vara lika inför lagen samt känna sig trygga och respekterade. Varje individ skall stå fri att göra sina egna val och forma sitt eget liv och en nollvision behövs för att motverka mäns våld mot kvinnor” och:

”Alla barn ska ha en bra och trygg uppväxt i ett kärleksfullt hem. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället och ska vara fria att fatta egna beslut om sin vardag. Tvingande jämställdhetsreformer ska undvikas och familjers handlingsutrymme ska inte begränsas. Barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar oavsett familjekonstellation. De har rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung.”

Samma värderingar finns i Koranen

Dessa värderingar finns även i islam. Koranen lär ”lev med era hustrur i vänskap och samförstånd” (4:19), ”hustrun har, som sig bör, rättigheter (mot mannen) motsvarande (dem han har) mot henne” (2:228) samt att ”det finns inget tvång i religionen” (2:256). 

Islams profet lärde även att ”den bäste bland er är den som behandlar sin hustru och familj på bästa sätt” (Tirmidhi). Gällande bemötande av barn sade han: ”respektera era barn och ge dem en utmärkt uppfostran” (Ibn Majah). Koranen lär även att ”barnet skall inte bli en förevändning för att skada vare sig modern eller barnets fader” (2:223).

När det gäller behandlingen av djur ser jag återigen hur islam redan lärt oss det vi finner i Sverigedemokraternas partiprogram: ”Vi vill ha ett stärkt djurskydd där större hänsyn tas till djurens naturliga beteende. Djur ska behandlas med respekt och djurplågeri stoppas”.

För gällande detta har profeten Muhammad (frid vare med honom) lärt oss muslimer att djur är Guds skapelse, och att den bäste bland oss är den som behandlar skapelsen på bästa sätt (Mishkat). Vid slakt förbjöd han strikt att djur slaktades inför andra djur, och uppmanade användning av föremål och metoder som åsamkar djuret minimalt lidande. 

Hat och fördomar

Det finns flera andra punkter i Sverigedemokraternas partiprogram som jag som muslim kan stå bakom. Äldrevård, förebyggande av aborter och annan värdekonservatism är exempel på detta. 

Men partiets bottenlösa hat och förakt mot islam gör det mycket svårt att kunna få till en dialog mellan deras företrädare och muslimska grupper. Denna dialog är nödvändig för att partiet ska kunna mogna på riktigt.


Av Kashif Virk

Imam och samhällsdebattör