Kravallerna handlar inte om muslimsk tro


Aftonbladet debatt 19/4 2022

DEBATT. De mycket tragiska händelser som utspelat sig under påskhelgen på olika platser i landet lämnar få oberörda. Jag känner stor sorg över det våld och den osäkerhet som våra poliser och boende i de drabbade områdena upplevt under dessa upplopp.

Som muslim blir jag naturligtvis upprörd över att en skrift jag håller kär bränns offentligt. Det är också upprörande att se hur människor med ont uppsåt tar skydd bakom våra grundlagar för att sprida hat och missämja. Allt detta sker dessutom på samhällets bekostnad.

Historien lär oss att när våra fri- och rättigheter missbrukas, så leder det också till deras upplösande. Ett demokratiskt samhälle måste vara vaksamt gentemot krafter som önskar rubba dess fundament. De som missbrukar demokratin för att sprida sin hatfyllda ideologi.

Samtidigt inser jag att det är samma fri- och rättigheter som ger mig som muslim rätten att utöva, sprida och företräda min religion.

Yttrandefriheten är en högt värderad rättighet i vårt land. Så fort man uppfattar att minsta lilla inskränkning av denna rättighet förordas, leder det till starka reaktioner.

Men för mig är detta en rättighet bland många andra. Beroende på situation måste den vägas mot andra rättigheter.

Som rätten att inte bli utsatt för hets mot folkgrupp. När en dömd person som önskar rensa vårt land från islam och muslimer bränner en Koran för att uttrycka detta i ett område där många muslimer bor, så är det för mig inte ett uttryck för yttrandefrihet. Det är hets mot folkgrupp.

Eller rätten att bo i ett område där kriminella inte får härja fritt, och att polisen finns där för att skydda boende när oroligheter uppstår.

Jag har svårt att se varför polisen givit tillstånd till en demonstration under en fredag på Ramadan i Rinkeby, nära moskén dit många människor sökt sig under denna helgdag.

Detta riskerar säkerheten för många människor som bor i området. På samma sätt riskerades säkerheten för boende i andra områden i landet under helgen.

Jag ser det också som problematiskt då medier i vårt land nästan agerar som megafoner för provokatörerna.

Tid och plats för varje demonstration kablades ut i förväg, och man valde att ge provokatören full uppmärksamhet. Detta trots att det låg i allmänhetens bästa att inte ge denna aktion någon uppmärksamhet alls.

De som skyller på ”muslimer” i gemen, gör det enkelt för sig. Det vi såg under helgen var inte på något sätt ett uttryck för muslimsk tro.

Koranen fördömer dem som stiftar ofrid i landet och agerar orosmakare (28:77), och uppmanar till tålamod om man utsätts för hån och förolämpningar (3:186). Koranen lär oss även att följa landets lagar (4:59) respektera andra människors övertygelser (6:108), och här kan man även inräkna yttrandefriheten som hålls kär av så många i vårt land.

Det är snarare så att under sådana här omständigheter som kriminella och missnöjda ungdomar passar på att uttrycka sitt missnöje över samhället.

Men absolut har muslimska ledare en viktig roll i att informera i sina församlingar om vikten av besinning, något man även gjort.

Sverige är i dag ett mångreligiöst och mångkulturellt land med många minoriteter. Detta medför både möjligheter men också utmaningar.

För att det ska råda harmoni krävs att vi visar en grundläggande respekt för varandras övertygelser och kultur.

Vi måste visa ondsinta provokatörer att de har fel och att vårt land klarar av detta. 


Kashif Virk, imam Islams Ahmadiyya Församling