Skydda religionsfriheten – respektera andras tro

Skydda religionsfriheten – respektera andras tro

Göteborgsposten 2021-12-18

Debatt Richard Jomshofs illvilliga inställning gentemot islam är lika illvillig som att beskylla Bibeln för århundraden av krig, skriver Amanda Svedberg och Kashif Virk.

Richard Jomshof (S) bemöter kritiken mot honom med att rada upp felaktigheter om muslimsk tro. Han påstår sig ha läst en rad böcker om islam, väl medveten om att den litteraturproduktion om muslimsk tro som publicerats av européer under flera århundraden präglats av en illvillig inställning. Religionshistorikern Gardell tar upp detta fenomen i sitt standardverk: Islamofobi (2011), som är en nödvändig läsning. Vi vill därför erbjuda Jomshof att läsa Koranen tillsammans med en muslim, Kashif Virk ställer gärna upp.

Muslimsk värld

Jomshof menar att det finns en “muslimsk värld” i förfall, och att anledningen till detta är Koranen och dess innehåll. Det är en oerhörd illvillig inställning gentemot islam, lika illvillig som det vore att påstå att Bibeln ska beskyllas för århundraden av krig, massmord, slavhandeln, kolonialism och samtida interventionskrig. För oavsett hur mycket Jomshof än må anse att Jesus företrädde ett “freds och kärleksbudskap”, så kan vem som helst som köper hans logik invända att kristendomens brott mot mänskligheten under historien saknar motstycke.ANNONS

När det gäller Jomshofs specifika invändningar och aspekter som han felaktigt påstår finns i Koranen, har dessa bemötts av just Kashif Virk i Blekinge Läns Tidning, där han bjuder in Jomshof till ett konstruktivt samtal om islam. Det är viktigt att belysa och kritisera alla religioner och fördöma extremism inom alla religioner, men det är farligt att fara med osanning, det är då konflikter uppstår.

Islam som världens andra största religion har funnit rum i hjärtat hos många människor. Att “islam spreds av svärdet” är inte möjligt eftersom Koranen proklamerar att “det finns inget tvång i religionen”. Vi vill härmed presentera specifika verser från Koranen som tydligt motbevisar Jomshofs invändningar, och vi finner det omöjligt att godta hans förvrängda tolkningar.

Uppmaning till vänlighet mot icke-muslimer; Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot (varandra som de är gentemot) de närmaste (16:90).

Bekämpa endast dem som strider emot er; Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska (60:8).

Muhammad krigade bara om han själv blev attackerad – en muslim som använder våld som metod finner därför inte stöd hos islams grundare.

Behandla slavar väl och frisätt dem; Sann fromhet äger den som… friköper människor ur fångenskap och slaveri (2:177).

Ingå i vänskap med kristna; Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger ”Vi är kristna”; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod. (5:82).

Det är beklagligt att riksdagsledamoten Jomshof ihärdigt söker skapa missämja mellan grupper i samhället, när det är det vi vill komma ifrån. Låt oss bevara och skydda religionsfriheten och respektera varandras tro.ANNONS

Amanda Svedberg, studerar statsvetenskap vid Dalarna universitet

Kashif Virk, imam som studerar religionshistoria på Stockholms universitet

Du har kanske missat

Upptäck mer från Imambloggen

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa