Yttrandefrihet – var går gränsen?


Samtal på ABF Stockholm tisdagen 26 januari.

Inledning: Göran Stanton och Andrea Larsson, Hatbrottsgruppen, Polisregion Stockholm

📣 Panel 1: Politikersamtal Försvara yttrandefriheten och bevara samhällsfreden – hur ska detta bli möjligt?

Medverkande: Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd Stockholm stad Mariana Duarte (MP), intern gruppledare i Stockholm Stad Madeleine Fridh (Fi), ersättare i Kommunfullmäktige Salar Rashid (S), ledamot Kommunfullmäktige Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot Hampus Hagman (KD), riksdagsledamot Ole-Jörgen Persson (M), Ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Mia Sydow Mölleby (V), riksdagsledamot

📣 Panel 2: Civilsamhällesamtal Yttrandefrihet, hädelse och hets mot folkgrupp – var ska man dra gränsen?

Medverkande: Jacob Rudenstrand, Svenska evangeliska alliansen Ulf Gustafsson, Humanisterna Aron Verständig, Judiska församlingen Kashif Virk, Islam Ahmadiyya församling

Moderator: Ahtesham Maqsood