Samtal och seminarier


För att bidra till det demokratiska samtalet om religion har Islams Ahmadiyya församling i Stockholm anordnat en rad seminarier där politiker, journalister och representanter från civilsamhället inbjudits. Dessa har anordnats i samarbete med ABF Stockholm.

Nedan återges tidslinjen för dessa evenemang.

Religionens roll i det sekulära samhället

TISDAG 22 NOVEMBER 2016

Religionens bidrag till det sekulära samhället

LÖRDAG 13 MAJ 2017

Religionsfobi i det samtida Sverige

TISDAG 21 NOVEMBER 2017

Religion i valrörelsen

TISDAG 28 AUGUSTI 2018

Religion i media

TORSDAG 7 NOVEMBER 2019

Yttrandefrihet – var går gränsen?

TISDAG 26 JANUARI 2021