Isa ibn Maryam


Idag tror majoriteten av världens muslimer att Isa ibn Maryam (frid vare med honom), Guds sändebud till Israels folk (Koranen 3:50), lever i himlen och ska komma tillbaka någon gång i framtiden för att leda dem.

Denna uppfattning saknar stöd både i Koranen och haditherna. Detta utvecklar jag i en videoserie som ni kan se här.